Enter your keyword

Nová informatika

Nová informatika

Základní škola, Praha 3, Jeseniova 96/2400 realizuje od 1. 9. 2021 školní vzdělávací program (ŠVP) v souladu s tzv. Malou revizí RVP.

Co se mění od 1. 9. 2021?

S tzv. Malou revizí RVP se nemění jen název vzdělávací oblasti (předmětu), ale v souladu s děním ve společnosti a na trhu práce se proměňuje ve své důležitosti, využití a zařazení ve vzdělávání:
povinná časová dotace jedné hodiny týdně informatiky od  4. do 9. ročníku/ dříve 1 hodina na I. stupni a 1 hodina na II. stupni
– uživatelské dovednosti, tj. využívání informační a komunikační techniky, přesouvá na ostatní vzdělávací oblasti  (tj. dovednosti základní obsluhy, zpracování referátu, prezentace, využití badatelské techniky…)/ dříve hlavní obsah předmětu Informační a komunikační technologie
– zaměřuje se na rozvoj a vzdělání v oblasti informatiky a informatického myšlení
– v revidovaném RVP je zcela nově přidána a formulována KOMPETENCE DIGITÁLNÍ
Od 1. 9. 2021 je informatika zařazena plně v učebním plánu ZŠ Jeseniova.