Enter your keyword

NÁSTĚNKA ICT – NETIKETA

Pravidla NETIKETY, tj. pravidla slušného chování na internetu.

  1. Při elektronické komunikaci mějte vždy na paměti, že adresátem, příjemcem vašeho sdělení je opět jen člověk.
  2. Před odesláním jakéhokoliv příspěvku (chat, diskuse, webové stránky…) si svůj příspěvek řádně přečtěte a zkuste si představit, že totéž říkáte konkrétní osobě do očí. Pokud vám tato představa nějak brání v odeslání zprávy, je s ní něco v nepořádku, změňte její obsah nebo ji raději smažte.
  3. Dodržujte v elektronické komunikaci stejná pravidla, konvence a zásady jako v běžném životě. Nebuďte zbytečně útoční či agresivní. Pokud se dostanete do sporu a ten se přiostří, argumentujte k věci. Neurážejte a nezesměšňujte ostatní uživatele.
  4. Nejste středem kybervesmíru. Neočekávejte, že každý hned všeho nechá, jen aby odpověděl na váš dotaz.
  5. Buďte struční. Pište k věci, nemáte-li co nového k tématu sdělit, raději nepište vůbec.
  6. Než pošlete velký objem dat (přílohu k elektronickému dopisu, velké obrázky na WWW stránce a podobně), upozorněte na to příjemce a ujistěte se, že to nevadí. Komprimujte a používejte další obvyklé metody ke zmenšení objemu dat.
  7. Jasně identifikujte obsah svého sdělení (v položce „Předmět“ elektronického dopisu, v nadpisu komentáře apod.), abyste adresátům usnadnili rozhodnutí, zda je pro ně obsah zajímavý.
  8. Nepřeposílejte opakovaně žertovné obrázky, falešná varování před viry a podobně.
  9. Nezneužívejte své anonymity na internetu.
  10. Nesdělujte ostatním uživatelům internetu své osobní údaje, které by mohli zneužít.