Enter your keyword

NÁSTĚNKA ICT – Listina dětských práv na internetu

Listina dětských práv na internetu:

  • Mám právo bádat, učit se a užívat si na internetu všechny dobré věci pro děti.
  • Mám právo uchovávat veškerou informaci o sobě v tajnosti. Mám právo, aby mne nikdo neobtěžoval a netrápil.
  • Mám právo ignorovat e-maily a zprávy od lidí, které neznám nebo kterým nevěřím.
  • Mám právo nevyplňovat na internetu žádné formuláře a neodpovídat na otázky.
  • Mám právo vždy požádat rodiče nebo vychovatele o pomoc.
  • Mám právo nahlásit každého, kdo se podle mého názoru chová divně nebo dává divné otázky.
  • Mám právo necítit se provinile, když se na obrazovce počítače objeví odporné věci.
  • Mám právo, aby mi lidé na internetu prokazovali respekt.
  • Na internetu mám právo cítit se bezpečně a být v bezpečí!