Enter your keyword

NÁSTĚNKA – Gabriela Babušová

Vítejte na stránkách zástupkyně pro 1.stupeň

PhDr. Gabriely Babušové, Ph.D.

Výsledek obrázku pro škola

kontakt: babusova@zsjeseniova.cz, zastupce1@zsjeseniova.cz,

tel: 222 103 413

 • Vede: 1.stupeň, školní družinu, asistentky pedagoga, dvojjazyčné asistentky, školní asistentky, koordinuje  zájmové kroužky na škole, projekty: Mety – Nová čtvrť, My.Aktivity – Spolu hravě a zdravě, studentské a asistenční praxe, spolupráci s rodinným  a komunitním centrem Paleček, Metou
 • Vyučuje ve třídách 1.stupně –   4.A , 5.A, 5.B, tandemová výuka 1.C, zástup za vyučující dle provozu
 • Důvěrník čtenářských klubů Albatros, Fragment, Mladá Fronta, Grada, Knížata, Egmont). Objednané knihy si mohou žáci nebo jejich rodiče po písemné výzvě vyzvednout v kanceláři zástupců-1.patro. Vždy od 7:30-7:55 nebo o hlavní přestávce 9:40 – 10:00. Prosím, písemnou výzvu s uvedenými knihami a částkou si přineste s sebou. Peníze jsou vybírány až při vyzvedávání knih. Děkuji. Na vrátnici školy je možné si rovněž zakoupit některé knihy z uvedených nakladatelství. Pokud budete chtít pro dítě objednat knihu jako dárek, ponechte mi objednávku na vrátnici. Až kniha přijde, budu vás kontaktovat. 
 • Garant spolupráce s PedF UK Od října 2021 do června 2022 absolvují na naší škole studenti oboru Učitelství pro 1.stupeň v rámci pedagogické praxe v ZS náslechy a  v LS od února –  června 2023 výstupy  zaměřené na didaktiku českého jazyka.
 • Od 20.3. 2017 bylo zahájeno ve třídách 3.A a 6.B výzkumné šetření v rámci projektu PRIMUS/HUM/19 s názvem: Didaktika českého jazyka v současném vzdělávacím kontextu.  Projekt probíhal i ve šk.r. 2018/2019 ve  třídách (5.A, 8.B, nově i v 5.C, od 24.4. 2019 ve 2.A, 2.B),  ukončeno ve školním roce 2019/2020.
 • Od 2.pololetí (duben) 2018/2019 bylo zahájeno výzkumné šetření v 7.A, 7.B projekt s názvem: Kritická místa výuky syntaxe v 7. ročníku základní školy, ukončen ve školním roce 2019/2020.
 • Od 5.11. 2018 zahájeno pokračování  testování pro žáky  4.-9.ročníků  v rámci národního výzkumu Grantové agentury České republiky a PedF UK č. 16-06134S Slovní úlohy jako klíč k aplikaci a porozumění matematickým pojmům. Dne 13.11. 2018 proběhly rozhovory s žáky 1.stupně, dne 21.11. s žáky 2.stupně. V červnu 2019 by projekt ukončen.
 • Od dubna 2019 probíhalo v 5.C výzkumného šetření  v rámci předmětu Pedagogický výzkum (PedF UK) se zaměřením na třídní klima.
 • Od 1.9.2020 byl zahájen projekt s názvem: Snižování školní neúspěšnosti na začátku šk. docházky – 2.ročníky, 2021/22  3.ročníky, 2022/23 4.ročníky
 • Od 1.9. 2020 byl zahájen projekt s názvem: TAČR Podpora integrace matematické, čtenářské a jazykové gramotnosti u žáků ZŠ – 1.stupeň.
 • Od února 2019 probíhalo ve 3.A výzkumné šetření v rámci projektu (PedF UK): Zvýšení kvality vzdělávání na UK a jeho relevance pro potřeby trhu práce CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/000236, pokračuje i ve šk.roce 2021/2022.
 • Od 1.9. 2019 působí na škole dvojjazyčná asistentka Bc. J. Neplokh – Chamula , Mgr. L. Tishulina,
 • Od 3.2. 2020 působí na škole školní a dvojjazyčná asistentka Bc. M. Pidmalivska., Mgr. L. Kharyin
 • Od 1.5.2020 působí na škole dvojjazyčná asistentka Bc. Oanh Vu.
 • V současné době působí na škole asistenti pedagoga: D.Plisková, J. Růžička, Y. Škubalová, K.Lukešová, A. Heidrichová
 • Od 25.10.2018 – 20.11.2018 ve 4. a 5. ročníku probíhal výzkum týkající se zkušeností dětí se sexuálními obsahy na internetu. Celkové výsledky a výstup byl přednesen na besedě pro rodiče, která se uskutečnila 25.4. 2019 od 17:00. Děkujeme všem za čas, který jste věnovali výzkumu a spolupráci.  Výzkumník N. Migasová (migasova.natalie@gmail.com). V letošním roce plánujeme další besedu.
 • Od září 2022 do června 2023 vykonává na škole asistenční praxi Z. Tomaštíková,  T. Macková a průběžně i studenti PedF UK.
 • Garant spolupráce s mezinárodní školou Park Lane.  (Informace k zápisu najdete na úvodní stránce s odkazem na Park Lane).
 • Garant spolupráce s organizací META, MY.AKTIVITY, PedF UK.
 • Lektorka, konzultantka a autorka v nakladatelství FRAUS, TAKTIK, členka týmu ČJL pro revizi RVP ZV,  od 13.3. 2020 – 19.6. 2020, od 1.9. 2020 účast v projektu UčíTelka. 

V případě potřeby se na mne neváhejte obrátit!

Pokud mne nezastihnete osobně, zavolejte nebo napište e-mail.

 

Recept nejen na školní úspěch: 

Smícháme lžičku rozumu, citu, trpělivosti, shovívavosti, důslednosti, zodpovědnosti, pravidelné kontroly, úsměvu, rozvahy, smyslu pro humor, citu a pravidelného užívání. Výsledek se zcela jistě brzy dostaví!