Enter your keyword

Nabídka kroužků na ZŠ JESENIOVA

Nabídka kroužků na ZŠ JESENIOVA

Milí rodiče,
přihlášení na kroužky probíhá prostřednictvím uvedených kontaktů. Pokud vaše dítě chodí
do ŠD, lektoři si ho zde budou vyzvedávat a vracet. Na zadní stranu záznamníku ŠD
uveďte záznam o návštěvě kroužku.
Pokud dítě do ŠD nechodí, bude na lektora cca v 10 minutovém předstihu čekat ve
vestibulu, pokud by se dítě opozdilo, přijde do dané třídy, která bude upřesněna před
zahájením kroužku. Přeji krásné podzimní dny,
s pozdravem G. Babušová, zást. řed. 222 103 413


  1. Agentura KROUŽKY, V Parku 2309/6, 14800 Praha – Chodov

Vybírejte na: www.krouzky.cz / info@krouzky.cz / +420 770 696 096


  1. Kroužek vědeckých pokusů /Po 15:15-16:15/

E-mail: tereza.stojankova@veselaveda.cz
Mobil: +420 725 523 712
www.veselaveda.cz


  1. META zajišťuje: Klub žižkovských dobrodruhů – viz letáčky v emailové příloze.

Přihlášení možné i prostřednictvím záznamníku ŠD.
Markéta Cahlíková
Koordinátorka volnočasových aktivit v projektu Naše čtvrť 2
META, o.p.s. – Společnost pro příležitosti mladých migrantů
Žerotínova 1124/35, 130 00 Praha 3
www.meta-ops.czwww.inkluzivniskola.cz
tel: +420 222 521 446
mobil: +420 602 752 728