Enter your keyword

Mimořádná opatření 2021/2022 – aktuální stav ve škole (16.12. 2021)

Mimořádná opatření 2021/2022 – aktuální stav ve škole (16.12. 2021)

Aktuální situace ve škole

13. 1. 2022 Ag-testování
otestováno 557 žáků, 5 pozitivních záchytů
10. 1. 2022 Ag-testování
otestováno 519 žáků, 1 pozitivní
 8. 1. 2022  2 pozitivní žáci 7.C + 1 instruktor  8. 1. byla nahlášena pozitivita dvou žáků ze 7. C a jednoho lyžařského instruktora. Účastníci lyž. kurzu, kteří se vrátili 8. 1. do Prahy a kteří nejsou očkovaní nebo v ochranné lhůtě mají nařízenu karanténu do 13. ledna. Na PCR-test mají jít nejdříve ráno 13. ledna 2022. Do školy mohou až po obdržení negativního výsledku PCR-testu.
6. 1. 2022 Preventivní testování Ag-testy
Provedeno 480 Ag-testů s jedním pozitivním záchytem (následně potvrzeno PCR-testem)
3. 1. 2022 Preventivní testování Ag-testy
Provedeno 474 Ag-testů s jedním pozitivním záchytem (následně potvrzeno PCR-testem)
20. 12. 2021 Preventivní testování Ag-testy.
Provedeno 394 Ag-testů s jedním pozitivní záchytem (následně potvrzeno PCR-testem)
16. 12. 2021 1 pozitivní žák 1. A Hygiena nařídila karanténní opatření u 4 dětí, které sedí před, za a vedle pozitivního. (rizikový kontakt 14. 12./ PCR-testy absolvovat 19. 12., 20. 12. nebo 21. 12/ karanténa do 21. 12. – včetně)
14.12. 2021 2 pozitivní žáci 9. A Po konzultaci s hygienou byla nařízena karanténa pro 12 žáků (rizikový kontakt 10. 12./ PCR-testy absolvovat 15. 12, 16. 12. nebo 17. 12./ karanténa do 17. 12.)
10 žáků se nadále účastní prezenční výuky.
14. 12. 2021 Při „dotestování“ žáků byl zachycen Ag-testem jeden pozitivní.
13. 12. 2021 13. 12. proběhlo pravidelné screeningové testování. Škola provedla 420 Ag-testů s jedním pozitivním záchytem.
7. 12. 2021 Na základě potvrzené pozitivity z PCR-testů škola nastavila on-line výuku v 5. A a 3. A
 6. 12. 2021  Škola provedla 426 testů, z toho byly 2 pozitivní záchyty.
Škola při pozitivním Ag-testu odvolává z výuky i sourozence pozitivně testovaného dítěte.
4. 12. 2021 1 žák pozitivní v 5. A a 2 žáci pozitivní v 8. C

Situace byla řešena v pondělí 6. 12 s hygienou. Škola informovala rodiče a rozeslala předběžné instrukce hromadným e-mailem.

1.12.2021 1 žák pozitivní v 8. A

Po konzultaci s hygienou byl do karantény poslán 1 spolužák. Ostatní žáci nadále chodí do školy. Výuka on-line nebyla v 8. A zahájena (učitelé průběžně dávají informace na portal.dmsoftware.cz)

29. 11. 2021

Dne 29. 11. proběhlo ve škole screeningové testování antigenními testy. Škola provedla 431 testů, z toho byly 2 pozitivní záchyty.

29. 11. 2021 1 žák pozitivní v 7. C

Dne 29. 11 byla nahlášena pozitivita žáka ve třídě 7. C. Rizikový kontakt byl 26. 11. (jeden žák 25. 11., protože 26. 11. chyběl). Pátý až sedmý den musí děti absolvovat PCR-test s negativním výsledkem, a pak je ukončeno karanténní opatření 3. 12. (včetně)
14 dětí má prezenční výuku/ 9 žáků má on-line výuku

28. 11. 2021 1 žák pozitivní 1. B

Dne 28. 11. byla nahlášena pozitivita žáka ve třídě 1. B. Děti již 29. 11. do školy nešly.
2 žáci mají karanténní opatření do 1. 12. (včetně)/ 1 žák má karanténní opatření do 2. 12. (včetně) a 19 žáků má karanténu do 3. 12. (včetně)

22. 11. 2021 1 žák pozitivní 5. A

Dne 22. 11. byl nahlášen pozitivní žák v 5. A. Hygiena shledala důvody pro karanténu žáků, kteří sedí před, za a vedle pozitivního spolužáka.

22.11. 2021 1 žák pozitivní 2. A

Dne 22. 11. byl nahlášen pozitivní žák v 2. A s rizikovými kontakty 18. 11.
Vzhledem k výsledků ze screeningového testování (2 žáci na Ag-testech pozitivní) shledala Hygiena hl. m. Prahy důvody pro karanténu žáků

22. 11. 2021 5 žáků pozitivních na Ag-testu

Dne 22. 11. proběhlo plánované testování žáků s pěti pozitivními záchyty.

15. 11. 2021 1 žák pozitivní

Dne 15. 11. proběhlo screeningové testování žáků s jedním pozitivním záchytem.

7.11.2021

K 7. 11. 2021 je očkováno 25% žáků II. stupně.

1. 11. 2021 7 žáků pozitivních

Po PCR-testování ve škole bylo do karantény posláno 10 žáků (počet zahrnuje i sourozence pozitivně testovaných žáků). Vyhodnocení akce „PCR-testování 1. 11. 2021

1. 11. 2021 1 žák pozitivní 8. C

Hygiena hl. m. Praha shledala důvody pro karanténní opatření žáků.
Žáci s negativním výsledkem PCR-testu mohou do školy 3. 11. 2021

31. 10. 2021 1 žák pozitivní 6.B

Linka 1221 nařídila žákům karanténu. Hygiena hl. m. Praha v pondělí 1. 11. neshledala důvody pro karanténní opatření dětí ze třídy 6. B.

26. 10. 2021 1 žák pozitivní 8. B

Na základě šetření Hygieny hl. m. Praha má 15 žáků 8. B nařízenu karanténu do 28. 10. (ti, co byli v kontaktu s pozitivním žákem 21. 10.) a do 29. 10 (ti, co byli v kontaktu s pozitivním žákem 22. 10.)/ 10 žáků NEMÁ nařízenu karanténu.
Děkujeme rodičům za součinnost při odchodu dětí ze školy.

22. 10. K uvedenému dni je očkováno 20,6% žáků II. stupně.
K 22. 10. je naočkováno 78, 9% zaměstnanců školy.
21. 10. 2021 1 žák pozitivní 9. A Na základě šetření Hygieny hl. m. Praha má 19 žáků 9. A nařízenou karanténu do 2. 11. 2021 (včetně). Výuka probíhá on-line.
4 žáci se účastní prezenční výuky.
20. 10. 2021 K uvedenému dni je očkováno 17,9% žáků II. stupně.
Připomenutí – certifikát o očkování a doklad o prodělání covidu zasílejte ředitelce školy (e-mail: juraskova@zsjeseniova.cz).
Průběžně zasílané dokumenty umožní škole rychlejší komunikaci s Hygienou hl. m. Praha v případě nahlášené pozitivity.
18. 10. 2021 1 žák pozitivní 9. C Na základě šetření Hygieny hl. m. Praha má 13 žáků 9. C nařízenou karanténu do 29. 10. 2021 (včetně).
10 žáků má prezenční výuku.
17. 10. 2021 1 žák pozitivní 6.A Rodiče byli informování rozesláním hromadného e-mailu. 18. 10. 2021 zůstávají žáci 6. A doma – vzdělávání on-line dle rozvrhu v DM. Vedení školy bude 18.10. rodiče informovat o dalším postupu./18. 10. 2021 –  Na základě šetření Hygienou hl. m. Prahy je nařízena všem žákům 6. A karanténa do 28. 10. 2021 (včetně).
14. 10. 2021 K uvedenému dni je očkováno 15% žáků II. stupně.
12. 10. 2021 1 žák pozitivní 6.B Hygiena hl. m. Prahy situaci prošetřila a nestanovila pro školu žádná omezení.

Mimořádná opatření, doporučení a nařízení pro školní rok 2021/2022

27. 11. 2021 (datová schránka) Informace pro školy a školská zařízení o distribuci testů a nouzovém stavu

24. 11. 2021 (datová schránka) Informace pro školy a školská zařízení k testování od 6. prosince

21. 11. 2021 (datová schránka) Informace pro školy a školská zařízení od 22. 11 a Screeningové testování ve školách

15. 11. 2021 (datová schránka) Informace pro školy a školská zařízení k testování v termínech 22. a 29. listopadu 2021

3. 11. 2021 (stránky www.msmt.cz) Preventivní testování ve školách 8. 11 a 15. 11. 

2. 11. 2021 (datová schránka) MŠMT – Informace pro školy k testování 8. 11. a 15. 11

28. 10. 2021 (stránky www.mzcr.cz)
Mimořádné opatření screeningové testování ve školách s účinností od 1. 11. 2021 (odkaz na stránky)
Mimořádné opatření – screeningové testování ve školách s účinností od 1. 11. 2021 (*.pdf)

27. 10. 2021 (datová schránka) Informace pro školy a školská zařízení od 25. 10. a 1. 11.2021

24. 10. 2021 (stránky www.vlada.cz) Jednání vlády 20. října 2021
Příloha usnesení vlády ze dne 20. října 2021 č. 917 – (ochrana dýchacích cest)
Příloha usnesení vlády ze dne 20. října 2021 č. 916 – (testování obyvatel)

20. 10. 2021 (e-mail od zřizovatele MČ Praha 3) Doporučení Hygieny hl. m. Prahy adresované Magistrátu hl. m. Prahy

30. 9. 2021 (e-mail od zřizovatele MČ Praha 3) Informace pro školy od Hygienické stanice hl.m.Prahy

30. 9. 2021 (datová schránka) Informace pro školy s účinností od 30.9.2021

13. 9. 2021 (datová schránka) Informace k  provozu škol a školských zařízení od 13. 9. 2021

8. 9. 2021 (datová schránka) Informace pro školy a školská zařízení od 13. 9. 2021

17. 8. 2021 (www.msmt.cz) Soubor doporučení pro školy a školská zařízení ve školním roce 2021/2022 vzhledem k COVID – 19 – provoz a testování

12. 8. 2021 (datová schránka) Informace k možnosti závazného oznámení screeningového RT-PCR testování ve školách v období od 1. září do 10. září 2021