Enter your keyword

MČ PRAHA 3 – MICROSOFT EES PRO ŽÁKY

MČ Praha 3 uzavřela s firmou SoftwareONE smlouvu, která umožňuje žákům základních škol MČ Prahy 3 do 28. 2. 2019, čerpat následující benefity:
· Office 365 Pro Plus
· Windows 10 Education Upgrade
Po registraci na adrese https://academic.softwareone.com/MCP3Zaci si mohou žáci vybrat požadovaný produkt. K úspěšné aktivaci produktu potřebují žáci token (aktivační klíč), který byl zaslán hromadnou poštou na e-mail žáků a rodičů a jehož platnost je jeden rok.
Žáci mohou instalovat Office 365 Pro Plus až na 5 zařízení. Pro bezproblémové užívání uvedené služby je nutné, aby zařízení byla pravidelně připojována k internetu a byla ověřena oprávněnost licence.

V případě dotazů, připomínek, technických obtíží kontaktujte SoftwareONE AG – Education Team acadsupport.global@softwareone.com.