Enter your keyword

PESTRÁ PALETA (KROUŽKY)

VÁŽENÍ RODIČE, VE ŠKOLNÍM ROCE 2017/2018 BUDEME PROBÍHAT PŘIHLAŠOVÁNÍ NA KROUŽKY PROSTŘEDNICTVÍM INFORMAČNÍHO SYSTÉMU ŠKOLY  portal.dmsoftware.cz.

pestrá paleta3

PESTRÁ PALETA

Volnočasové aktivity, které nabízí naše škola žákům zastřešuje projekt Pestrá paleta.

 

Co přináší Pestrá paleta? Vedle smysluplného využití volného času, rozvoje talentu a zájmu dítěte přináší Pestrá paleta řadu dalších pozitiv

  • děti si hrají, pracují a rozvíjí své zájmy ve známém prostředí
  • rodiče nemusí u menších dětí přizpůsobovat svůj časový harmonogram převádění a dopravě do dalších subjektů
  • žáci mají možnost poznat lépe své učitele a učitelé své žáky
  • Pestrá paleta podporuje svým záměrem dobré klima ve škole, děti naváží přátelské kontakty napříč třídami a ročníky
  • nabídka kroužků je dokladem odbornosti a kreativity našich pedagogů

Cena kroužků Pestré palety

  • 600,- Kč na pololetí
  • číslo účtu 7034-2000792369/0800

Jak se přihlásit na kroužek Pestré palety?
Přihlásit děti na kroužek je možné prostřednictvím informačního systému školy portal.dmsoftware.cz.