Enter your keyword

KROUŽKY ANGLIČTINY S RODILÝM MLUVČÍM

KROUŽKY ANGLIČTINY S RODILÝM MLUVČÍM

Vážení rodiče,
v letošním školním roce budou na ZŠ Jeseniova pořádány kroužky anglického jazyka s rodilým mluvčím.
Finančně a organizačně zajišťuje kroužky MČ PRAHA 3.

Elektronickou přihlášku najdete na odkazu:
https://www.jazykovka.info/anglictina-pro-deti/krouzky/zs-jeseniova/

Vendula Jurášková