Enter your keyword

Kroužky angličtiny s rodilým mluvčím – MČ Praha 3

Kroužky angličtiny s rodilým mluvčím – MČ Praha 3

Vážení rodiče, milí žáci,
ve školním roce 2022/2023 pokračují kroužky angličtiny s rodilým mluvčím, které organizuje a finančně dotuje MČ Praha 3.

Angličtina – kroužek pro Prahu 3