Enter your keyword

Kroužky anglického jazyka s rodilým mluvčím

Kroužky anglického jazyka s rodilým mluvčím

Vážení rodiče, milí žáci,
ve školním roce 2021/2022 pokračují na naší škole kroužky anglického jazyka s rodilým mluvčím.
Termíny na ZŠ JESENIOVA:
pondělí 13:10 – 14:10 … 5. třídy (náhradní termín)
pondělí 14:15 – 15:15 … 7.A a 7.B
středa 13:30 – 14:30 … 5. A a 5. B
středa 14:40 – 15:40 … 8. A, 8. B, 8. C
středa 15:50 – 16:50 … 9. A, 9. B, 9. C
čtvrtek 14:15 – 15:15 … 6. A, 6. B, 6. C
čtvrtek 15:30 – 16:30 … 7. C

Přihlásit se


Vážení rodiče,
Vážení zákonní zástupci,
angličtina je vstupenka do světa informací a zábavy, rozšiřuje možnosti nás všech na trhu práce.

Pro děti je důležité, aby co nejdříve získaly sebedůvěru při používání jazyka, rozuměli mluvené angličtině a nebály se mluvit.
Pro školy není úplně jednoduché vždy zajistit rodilé mluvčí a dostatek hodin konverzace s nimi. Pomoct školám a školákům z Prahy 3 v této oblasti je jedna z priorit městské části.
Proto i v letošní školním roce městská část Praha 3 opět organizuje pro děti z Prahy 3 dotované kurzy AJ s rodilým mluvčím.
Bližší informace ke kurzům najdete níže.
Z minulých let máme na kurzy velmi dobré reference od rodičů i dětí. Přejeme i vašim dětem, ať se jim líbí!

VÝUKA ANGLIČTINY S RODILÝM MLUVČÍM PRO ŽÁKY 5.–9. TŘÍD Z PRAHY 3

Učíme děti milovat jazyky a mluvit bez ostychu.
Používáme moderní učebnice a metodiku pro Young Learners.
Kurzy vedou zkušení lektoři – rodilí mluvčí.
Vyučujeme zábavnou srozumitelnou formou.
Volíme metodiku s ohledem na věk.
Rozvíjíme komunikační dovednosti.

Přihlásit se

 https://www.jazykovka.info/wp-content/uploads/sites/2/skupinove-kurzy-pro-deti.jpg

 Kroužky jsou pro žáky škol Prahy 3 dotované Městskou částí Praha 3. 

 Cena, přihlášení a organizace školního roku

Kurzy jsou součástí iniciativy radnice MČ podpořit výuku AJ na Praze 3. Jsou určeny žákům 5.–9. tříd.
Kroužek ve školním roce 2021/2022 probíhá od října do června, každá lekce trvá 60 min. Maximální kapacita je 12 žáků.
Výuka v kroužku probíhá s kvalifikovaným rodilým mluvčím angličtiny. Lektor si připravuje pro děti aktivity, které se zaměřují zejména na aktivní komunikaci.
Děti si vybudují a upevní aktivní slovní zásobu a naučí se používat základní prostředky komunikativní gramatiky.
Naším cílem je, aby se dítě seznámilo s cizím jazykem tak, jak ho používají rodilí mluvčí a odbouralo strach a ostych z používání angličtiny.

Vzhledem k velikému zájmu o tyto kurzy a z důvodu, aby mohlo být i nadále garantováno místo všem zájemců o kurz, je od školního roku 2021/2022 zavedena spoluúčast rodičů 500,- na pololetí na žáka,
běžná cena kurzu se pohybuje cca 2 500 na pololetí.

Aby kurzy zůstaly dostupné i dětem ze sociálně slabších rodin, je možné požádat o prominutí spoluúčasti na kurzovném.
Žádost o prominutí spoluúčasti a její podmínky naleznete zde nebo na stránkách MČ Praha 3.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat na emailu skola@spevacek.info nebo na tel. 608 602 611.

  

Aktuální nabídka kurzů na dalších základních školách MČ Praha 3:

ZŠ Lupáčova

Po 14:15–15:15 (5. + 6. třída) – kurz je obsazen
Po 15:15–16:15 (7. + 8. třída)
Út 14:15–15:15 (9. třída)

 ZŠ Pražačka

5. třída
6. třída
St 14:30-15:30 (7. třída) učebny nám. Míru
St 15:30-16:30 (8. + 9. třída) učebny nám. Míru 

ZŠ Lobkovicovo nám.

Út 14:00-15:00 (5. třída)
Čt 14:00-15:00 (5. třída)
Út 15:00-16:00 (6. třída)
Út 15:00-16:00 (7. třída)
Čt 15:00-16:00 (8. třída)
Čt 15:00-16:00 (9. třída)

Pokud se najde dost zájemců i z vaší školy, může být kroužek po dohodě s vedením základní školy otevřen i u vás!

Za Odbor školství Prahy 3
S pozdravem
Mgr. Dagmar Ouřadová
referentka/ tajemnice Výboru pro výchovu a vzdělávání
koordinátorka kurzů AJ za městskou část
Městská část Praha 3
Odbor školství
Havlíčkovo nám. 700/9
130 00 Praha 3
+420 222 116 514
+420 732 535 701
ouradova.dagmar@praha3.cz
www.praha3.cz

kancelář 606