Enter your keyword

KONZULTACE pro žáky 9. ročníků – instrukce

KONZULTACE pro žáky 9. ročníků – instrukce

Vážení rodiče, milí žáci,
konzultace začínají od 11. 5. 2020 a budou ukončeny 5. 6. 2020, rozvrh najdete na portal.dmsoftware.cz. Termín přijímacích zkoušek je stanoven na 8. 6. 2020.

Základní instrukce pro žáky 9. ročníků
– výuka bude probíhat v učebnách Č3/M3/Č1/M2/F
– skupiny žáků se v učebnách nestřídají
skupiny žáků jsou od 11. 5. neměnné, tj. není možné dodatečně žáka zařadit do skupiny
– mezi skupinami přechází učitel
– žáci na první hodině odevzdají vyučujícímu ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ (v případě nemožnosti tisku – obdrží čistý formulář, který přinesou vyplněný na následující hodinu)
ve třídě žáci roušky nemají (každý sedí sám v lavici)
při opuštění třídy si žáci i učitelé nasadí roušku
– žák má s sebou sáček, kdo kterého roušku po sundání uloží
– žáci vchází do budovy nepřezutí (do šaten nejdou)
– 9.C přichází zadním vchodem přes hřiště
– 9.A a 9.B přichází hlavním vchodem (třídy se nepotkají – konzultace 9.A jsou v pondělí a ve středu/ konzultace 9.B jsou v úterý a ve čtvrtek)
– žáci nemají zajištěn oběd
– 9.C s sebou větší svačinu – navazuje trénink
– doporučujeme mít s sebou vlastní lahev s pitím (voda ve škole je pitná, ale od uzavření školy vodu nikdo z kohoutků nepouštěl)
– žáci se neshlukují, udržují doporučené rozestupy
výuka on-line u žáků 9. ročníků po dobu konzultací neprobíhá

konzultaceucast
– konzultace jsou určeny na oživení a upevnění učiva z českého jazyka a matematiky
– většina známek je na pokyn ředitelky školy uzavřena před 11. 5.
– u hodnocení neuzavřených je možno známku „doladit“, vylepšit po přijímacích zkouškách

V případě nedodržování hygienických pokynů, může být žák z konzultací vyloučen.

7. 5. 2020 Mgr. Vendula Jurášková, ředitelka školy


Vážení rodiče,
dne 3. 5. Vám byl na e-mail a portal.dmsoftware.cz zaslán odkaz na krátký dotazník. Žádáme o jeho vyplnění do středy 6. 5. 2020 (do 20:00 hodin).
7. 5. 2020 vytvoříme skupiny deváťáků a uveřejníme rozpis konzultací.
Od 11. 5. 2020 již není možné žáka do skupiny zařadit.

3. 5. 2020 Mgr. Vendula Jurášková, ředitelka školy