Enter your keyword

Klima školy

Zajímáme se o to …

„…, jak se žáci, učitelé a ostatní zaměstnanci školy ve škole cítí, jaké jsou mezilidské vztahy a vazby a zda existují obecně sdílené hodnoty, na jejichž základě se lidé ve škole chovají.“
[Jak vytvářet a podporovat kvalitní klima školy? [online]. Wolters Kluwer, 2017 [cit. 2022-09-21]. Dostupné z: https://www.rizeniskoly.cz/cz/aktuality/jak-vytvaret-a-podporovat-kvalitni-klima-skoly.a-2263.html]

vytváříme …

časový prostor pro otevřenou a přímou KOMUNIKACI mezi žáky, rodiči, učiteli, asistenty a vedením školy ve všech myslitelných kombinacích (žák – žák, rodič – rodič, učitel – učitel, žák – učitel, rodič – učitel …), a to na úrovni formální i neformální.
Otevřená komunikace pro nás vyjádření vlastního názoru.
Přímou komunikací chápeme oslovení, vznesení dotazu, či vyjádření vlastního názoru osobě,  které se to bezprostředně týká.