Enter your keyword

Já člověk – kdo jsem/jsme

Já člověk – kdo jsem/jsme

Pro letošní školní rok bylo na první pedagogické poradě vybráno  téma celoročního a celoškolního projektu  „Já člověk – kdo jsem/jsme“.
Obdobně jako v předchozích letech téma vstupuje do všech tříd a do všech vzdělávacích oblastí/předmětů. Slavnostní zakončení projektu proběhne na Dni D – odpoledne plné zábavy, ponaučení, soutěží a her pro děti a rodiče.
Ve školním roce 2022/2023 zařazujeme PROJEKTOVÉ DNY ve formě, která je pro školu nová především v oblasti organizace.
31. ledna 2023 bude realizován 1. PROJEKTOVÝ DEN pro žáky 7. a 8. ročníků.
18. ledna 2023 byla pro žáky uveřejněna ve II. patře (zeleném) budovy školy nabídka devíti workshopů/skupin/uchopení tématu „Já člověk – kdo jsem/jsme“. Náplň, program, zaměření a cíl skupin připravili učitelé většinou ve dvojích. Ve dnech 19. a 20. ledna se budou děti zapisovat podle své volby do skupin.
Pro žáky 7. a 8. ročníků jsou celkem plánovány tři projektové dny (3x pět vyučovacích hodin).