Enter your keyword

Informace o angličtině s rodilým mluvčím – MČ Praha 3

Informace o angličtině s rodilým mluvčím – MČ Praha 3

Vážení rodiče,
dovoluji si vás informovat o nabídce MČ Praha 3 – „Angličtina s rodilým mluvčím“. Kroužek je určen žákům od 6. do 9. třídy. Kroužek je pro žáky bezplatný, je plně hrazen MČ Praha 3. Kroužek není doučováním angličtiny, ale naopak rozšiřuje stávající znalosti dítěte. V současné době kroužek probíhá na ZŠ Lupáčova, úterý od 14:30 – 16:00. Podmínkou v účasti na kurzu je alespoň 80% účast a omlouvání nepřítomnosti žáků rodiči.

odkaz na přihlášku:

https://www.jazykovka.info/anglictina-pro-deti/krouzky/zs-praha3/#formular

Vendula Jurášková