Enter your keyword

Informace k závěru školního roku 2019/2020 (poslední dva týdny)

Informace k závěru školního roku 2019/2020 (poslední dva týdny)

Vážení rodiče,
děkujeme za důvěru, že jste poslali své děti do školy. Děti nutná opatření přijaly dobře a chovaly se opravdu velmi disciplinovaně. Všichni zaměstnanci dbali na dodržování přísných hygienických opatření a nastavený režim zvládli na profesionální úrovni.

 • Od 11. 5. do 5. 6. probíhaly konzultace k přijímacím zkouškám pro žáky 9. ročníků (účastnilo se 98% žáků, kteří se přihlásili na střední školu s maturitou)
 • 25. 5. byla škola otevřena pro žáky 1. stupně (účast 65% žáků). Stravování ve školní jídelně od 25.5. (teplá strava) využilo 97% přihlášených dětí.
 • Od 8. 6. do 19. 6. probíhají „předmětové“ konzultace pro žáky 2. stupně (účast 78% žáků 2. stupně)
 • 10. 6. proběhlo fotografování tříd 1. stupně a 11. 6. tříd 2. stupně
 • Ve dnech 12. 6. a 19. 6 proběhne ve škole „Testování k volbě povolání“, které realizuje Pedagogicko-psychologická poradna MČ Praha 3

Co nás čeká v následujících dvou týdnech?

 • 14. 6. uzávěrka posledního čísla školního časopis (vydání, které vzniklo v době uzavření školy za vydatného přispění rodičů a žáků naleznete zde)
 • 15. 6. se uskuteční talentové zkoušky do sportovní třídy, které organizuje SK ZŠ Jeseniova
 • V týdnu od 15. 6. budou uzavřena hodnocení ze všech předmětů 1. a 2. stupně. (22. 6. se koná pedagogická rada)
 • 17. 6. od 17:00  třídní schůzky rodičů žáků nové sportovní třídy
 • 18.6. od 16:30 „Škola nanečisto“, akce pro budoucí prvňáčky
 • 19. 6. „Testování k volbě povolání“ – přihlášení žáci 8. ročníků
 • V týdnu od 22.6. do 25. 6. (včetně) probíhá na 1. stupni nastavený režim a organizace výuky.
 • V týdnu od 22. 6. do 25. 6. (včetně) se nekonají na 2. stupni předmětové konzultace, ale třídnické, tj. organizace je v režii třídních učitelů. Plánovaný programu musí třídní učitelé konzultovat s vedením školy. Vítána je pomoc žáků s přípravou školy na prázdniny (úklid a vyklízení učeben, šaten; kontrola odevzdaných učebnic, přesun květin, sundávání výzdoby, nástěnek, …). Žáci devátých ročníků zpravidla realizují tradiční rozloučení s vyučujícími. Učitelé se mohou v posledním týdnu školy vypravit se  svými žáky  i na krátký výlet do okolí školy nebo na jednodenní výlet, za předpokladu dodržení veškerých opatření.
 • 22. 6. v 8:00 hodin – uzavřena hodnocení
 • 22. 6. ve 14:15 Pedagogická rada
 • 22.6. v 17:00 Školská rada
 • 23. 6. od 7:00 do 8:00  SBĚR PAPÍRU
 • 26. 6. Ukončení školního roku 2019/2020 a vydání vysvědčení
  • není oběd
  • přihlášení žáci od 25. 5. (1. stupeň) – příchod ve stanoveném a stále platném režimu – od 7:30
  • žáci 6. až 9. ročníků – příchod v 8:30 na hřiště (vchod vedle tělocvičny)
  • 9:00 přesun žáků 1. stupně na hřiště
  • 9:15  rozloučení s deváťáky
  • předpokládaný konec akce a školního roku 2019/2020 v  9:45. Žáci  se již  nevracejí do budovy. Odpolední družina není. Děti 1. stupně je možno si vyzvednout u vchodu na hřiště.
  • v 10:00  si po předchozí domluvě mohou žáci 1. stupně, kteří nebyli přihlášeni od 25. 5., přijít pro vysvědčení na hřiště