Enter your keyword

INDIVIDUÁLNÍ KONZULTACE pro žáky od 3. do 9. ročníku

INDIVIDUÁLNÍ KONZULTACE pro žáky od 3. do 9. ročníku

Ve čtvrtek 28. ledna 2021 bude organizace vzdělávání upravena následujícím způsobem:
-žáci 1. a 2. ročníkůžádná změna – výuka probíhá prezenčně  dle stávajících pravidel – děti obdrží pololetní vysvědčení 28. ledna
-žáci 3. až 9. ročníku28. ledna je zrušena on-line výuka – den je vyhrazen pro individuální konzultace žáků

Pravidla pro individuální konzultace

vstup do budovy
– žáci 3. A, 3. B, 4. A, 4. B, 5. A, 5. B, 5. C – hlavním vchodem
– žáci 6. A, 6. B, 7. A, 7. B, 8. A, 8. B, 9. A, 9. B – bočním vchodem ŠD
– žáci 6. C, 7. C, 8. C, 9. C – vchodem přes hřiště

Čas konzultace má žák předem domluvený s třídním učitelem.
V rámci konzultace obdrží žák své pololetní hodnocení.
Konzultace budou probíhat od 8:00 do 11:00 hodin. (poznámka – boční vchod ŠD může být otevřen již v 7:30)
Žáci vstupují do budovy jednotlivě, nepřezouvají se, v budově se orientují podle ukazatelů a dbají pokynů dozoru.
Žáci dodržují veškerá hygienická opatření – Rouška + Ruce + Rozestupy.

Prostory a místnosti vymezené pro konzultace
– žáci 3. A, 3. B, 4. A, 4. B, 5. A, 5. B, 5. C – učebny v přízemí, 1. a 2. patře (viz ukazatele v budově)
– žáci 6. A, 6. B, 7. A, 7. B, 8. A, 8. B, 9. A, 9. B – prostory školní družiny, ŠD 1, ŠD 2, velká jídelna, malá jídelna
– žáci 6. C, 7. C, 8. C, 9. C – učebna č. 24, tělocvičny, hřiště

Výdej obědů 28. ledna 2021 pro žáky na distanční výuce

Výdej obědů pro žáky na distanční výuce bude probíhat od 12:30 do 13:30  jako obvykle u zadního vchodu do školní jídelny.