Enter your keyword

Hodnocení žáků

Hodnocení

Hodnocení není záležitostí jen školy. V běžném životě hodnotíme lidi, věci, činnosti .. vlastně neustále. Stanovujeme cíle, mezníky, stupnice  … které nám v hodnocení pomáhají.
ZŠ Jeseniova využívá všech forem a podob hodnocení:
– sumativní i formativní
– slovní hodnocení i klasickou klasifikační stupnici
– sebehodnocení i vzájemné hodnocení

Vysvědčení

V závěrečném hodnocení za I. a II. pololetí používá škola tradiční klasifikační stupnici známek. Na základě doporučení Pedagogicko-psychologické poradny škola používá u jednotlivců na vysvědčení také slovního hodnocení.
Vysvědčení (výpis z vysvědčení) je sumativní hodnocení, které vyjadřuje úroveň dosažených cílů ve školním vzdělávacím plánu.