Enter your keyword

DOUČOVÁNÍ – Realizace investice 3. 2. 3. Národního plánu obnovy

 

douc_hlav_pap

Název programu: Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy

Projekt DOUČOVÁNÍ je realizován v etapách:
I. etapa od 1. 9. 2021 do 31. 12. 2021 (Hodnotící zpráva školy – DOUČOVÁNÍ 2021)
II. etapa od 1. 1. 2022 do 31. 8. 2022
Projekt DOUČOVÁNÍ je financován Evropskou unií.
Od 1. 1. 2022 je doučování financováno z Nástroje pro oživení a odolnost EU,
Cílem projektu je podpora žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.

Hodnocení DOUČOVÁNÍ od 1. ledna 2022 do 31. srpna 2022 z Národního plánu obnovy
DOUČOVÁNÍ vedli především učitelé školy. Aktivně se do DOUČOVÁNÍ zapojilo 21 učitelů, 3 asistentky a 1 externí pracovník.
DOUČOVÁNÍ se účastnilo 154 žáků.
Pokud žák navštěvoval více než jedno doučování, je v celkovém počtu 154 započítán jen jednou. Všichni doučovaní byli ve věku 0 – 14 let. Účast chlapců a dívek byla vyvážená (76 chlapců a 78 dívek),
Celkem bylo realizováno 723 hodin DOUČOVÁNÍ. 41 bloků bylo skupinových a 8 individuálních.

 


DOUČOVÁNÍ REALIZOVANÁ OD 1. LEDNA 2022 – Plán DOUČOVÁNÍ

PŘÍJMENÍ A JMÉNO UČITELE předmět PLÁNOVANÝ POČET HODIN DEN ČAS UČEBNA
Chauturová Iva český jazyk, matematika 15 pondělí 12:10 – 12:55 1.C
Chauturová Iva český jazyk, matematika 15 středa 12:10 – 12:55 1. C
Chauturová Iva český jazyk 15 pondělí 13:00 – 13:45 1.C
Babušová Gabriela matematika 14 středa 13:40 – 14:25 VV
Blažková Dana český jazyk, matematika 15 pátek 13:15 – 14:00 2. C
Blažková Dana český jazyk, matematika 15 středa 12:15 – 13: 00 2. C
Blažková Dana český jazyk, matematika 32 pondělí, čtvrtek individuální
Brabcová Lucie anglický jazyk 18 úterý individuální
Brettová Alice matematika 14 pondělí 13:40 – 13:25 6.A
Brettová Alice matematika 14 středa 12:45 – 13:30 6.B
Dalecká Karla český jazyk, matematika 20 úterý 13:00 – 13:45 4. A
Dalecká Karla český jazyk, matematika 20 čtvrtek 13:00 -13:45 4. A
Dvořák Jan matematika 8 pondělí 10:00 – 10:45
Halbichová Jana český jazyk, matematika a prvouka 22 úterý 13:00 – 13:45 2 .C
Hanousková Petra český jazyk a matematika 15 pondělí 13:00 – 13:45 5. B
Hanousková Petra český jazyk a matematika 15 středa 13:00 – 13:45 5. B
Hřídelová Kristýna matematika 24 pondělí 14. 00 – 14.45 Z1
Hřídelová Kristýna matematika 22 středa 14. 00 – 14.45 Z1
Klusáčková Kateřina český jazyk 72 pondělí/úterý/čtvrtek individuální
Kolínská Jana český jazyk 9 čtvrtek 8:55 – 9:40
Lukešová Klára český jazyk, matematika a prvouka 22 čtvrtek 13:00 -1 3:45 3.C
Mašková Monika český jazyk 18 úterý 13.00 – 13.45 57 – 5. A
Mašková Monika český jazyk 18 středa 13.00 – 13.45 57 – 5. A
Mašková Monika matematika 12 pondělí 13.00 – 13.45 57 – 5. A
Neplokh Iana český jazyk 20 čtvrtek 13:00-13:45 2. C
Nováková Dana matematika 12 pondělí 13:40 – 14:25 M 2
Ondrová Sára anglický jazyk 8 úterý 8:00 – 8:45
Podlipná Irena anglický jazyk 14 úterý 15:30 – 16:15 8. C
Procházková Eva český jazyk 20 čtvrtek 13:45 – 14:30 učeb. Vv
Pytelová Katarína český jazyk, matematika 22 úterý 13:00-13:45 4. B
Pytelová Katarína český jazyk, matematika 22 čtvrtek 13:00-13:45 4. B
Šoporová Martina český jazyk, matematika a prvouka 18 úterý 13:00 – 13:45 5. B
Ulmanová Jana český jazyk, matematika a prvouka 20 úterý 12:15 – 13:00 1. A
Válková Jaroslava český jazyk 20 úterý 12:45-13:30 2. A
Vu Oanh český jazy 30 individuální