Enter your keyword

Informace nejen pro rodiče a žáky z Ukrajiny

Informace nejen pro rodiče a žáky z Ukrajiny

Kapacita školy je naplněna (667 žáků).
Škola přijala ke vzdělávání od 1. 9. 2022 64 dětí z Ukrajiny – „uprchlíků“ (uprchlík = žák přijatý od února 2022)
Děti z Ukrajiny jsou integrovány do běžných tříd.

Потужність школи повна (667 учнів).
Школа прийняла 64 дитини з України – «біженці» на навчання з 1.9.2022 (біженець = учень прийнятий з лютого 2022 року)
Діти з України інтегровані в звичайні заняття.


Každá škola má své ulice = spádová oblast.
Pokud bydlíte na adrese: Ambrožova/Basilejské náměstí/Biskupcova — lichá č. 1—73, sudá č. 2—60/ Buchovcova/ Hořanská/ Jana Želivského/ Jeseniova — lichá č. 85—141, sudá č. 96—190/ Jilmová/ K Červenému dvoru/ Koněvova — sudá č. 108—152/ Loudova/ Malešická — lichá č. 21 až 45, sudá č. 12 až 22/ Na Hlídce — lichá č. 1—9, sudá č. 2—8/ Na Parukářce/ Na Třebešíně/ Na Vápence/ Pod Kapličkou — pouze č. o. 9, 11/ Rečkova/ U Nákladového nádraží/ U Zásobní zahrady/ Viklefova/ Za Žižkovskou vozovnou — lichá č. 1—15, sudá č. 2—18/ Zelenky-Hajského/ kontaktujte ředitelku školy (222 103 412, e-mail: juraskova@zsjeseniova.cz).
Škola vám pomůže s administrativou.

У кожній школі є свої вулиці = водозбірна зона.
Якщо ви проживаєте за адресою: Ambrožova/Basilejské náměstí/Biskupcova — lichá č. 1—73, sudá č. 2—60/ Buchovcova/ Hořanská/ Jana Želivského/ Jeseniova — lichá č. 85—141, sudá č. 96—190/ Jilmová/ K Červenému dvoru/ Koněvova — sudá č. 108—152/ Loudova/ Malešická — lichá č. 21 až 45, sudá č. 12 až 22/ Na Hlídce — lichá č. 1—9, sudá č. 2—8/ Na Parukářce/ Na Třebešíně/ Na Vápence/ Pod Kapličkou — pouze č. o. 9, 11/ Rečkova/ U Nákladového nádraží/ U Zásobní zahrady/ Viklefova/ Za Žižkovskou vozovnou — lichá č. 1—15, sudá č. 2—18/ Zelenky-Hajského/ зв’язатися з керівником школи (222 103 412, e-mail: juraskova@zsjeseniova.cz). 
Школа допоможе вам з адміністрацією.