Enter your keyword

CO DĚLAT V PŘÍPADĚ NEPŘIJETÍ

V případě nepřijetí na některou ze dvou škol je potřeba mít na zřeteli, že je třeba do 10 pracovních dnů uplatnit ZÁPISOVÝ LÍSTEK.


 Pokud tě vzali na jednu ze dvou škol, odevzdej zde v požadovaném termínu vyplněný Zápisový lístek.


Pokud je reálná šance na odvolání na školu, kam tě nevzali, v klidu podej odvolání. 
Pokud vyjde, vrať se s dokladem o tom, že ti vyšlo odvolání, na školu, kde mají již tvůj zápisový lístek. 
Zde ti uplatněný zápisový lístek vydají, ty dole vyplníš novou školu a odevzdáš na školu, kam tě vzali na odvolání.

V případě, že tě nevzali ani na jednu školu, vyčkej, zda ředitelé škol vyhlásí 2. kolo přijímacího řízení. 
Střední školy, které po prvním kole nenaplní své 1. ročníky novými žáky a žákyněmi, vyhlásí druhé kolo, případně i další kola přijímacího řízení.
Ve 2. kole se každá škola píše na jednu přihlášku - počet přihlášek není omezen. 
Požádej výchovného poradce, třídní učitele, aby ti přihlášky vytiskli ( potřebný je údaj: REDIZO školy a adresa školy, kód a název oboru).

Přehledy o volných místech na středních školách ve škol.roce 2018/2019

Pokud je stanovena školní přijímací zkouška, škola vyhlašuje jen jeden termín. 

Hlídej si, aby se v různých školách nepřekrývaly, v tomto případě nemáš právo žádat o náhradní termín.

Ve druhém kole a dalších se do maturitních oborů povinné jednotné testy nekonají.

I v dalších kolech musíš při přijetí potvrdit svůj zájem o studium potvrdit odevzdáním zápisového lístku.

Hodně štěstí!