Enter your keyword

Author: Martin Tauber

PŘIPOMENUTÍ – Přihlášky na školy s talentovou zkouškou

Přihlášky na školy s talentovou zkouškou – musíte doručit do 31.11.2021 řediteli příslušné střední školy. Přihlášky ti vyplní a potvrdí naše škola. Musíš jen předat třídnímu učiteli, popř. výchov. poradci název školy ( RED_IZO) a kód studijního oboru. Každý žák má nárok podat 2 přihlášky na obory s talentovou zkouškou. M. Tauber, výchovný poradce