Enter your keyword

Author: Jeseniova

DARUJEMEKROUZKY.CZ

Vážení rodiče, na stránkách darujemekrouzky.cz je možné požádat o příspěvek až 2000,- Kč na pololetí pro Vaše dítě. Informace získáte z videa a na stránkách darujemekrouzky.cz Do projektu je zaregistrován také Sportovní klub ZŠ Jeseniova.  

Zápis obecné informace MČ Praha 3

Jak budou letos vypadat zápisy do prvních tříd? (2023) Zápisy pro školní rok 2023/24 proběhnou letos na základních školách zřizovaných MČ Praha 3 ve dnech 12. a 13. dubna 2023. !!! Zápisy pro děti z Ukrajiny s vízem dočasné ochrany nebo strpění se budou konat ve speciálním termínu 1. června 2023. Se zápisy bude pomáhat […]

POZOR – bezpečnost dětí

Vážení rodiče, žádáme vás o spolupráci a poučení dětí, aby nepoužívaly v současné době přechod – ulice Jeseniova – viz mapa, a zároveň, aby se nepokoušely obejít staveniště, které se ve vyznačeném místě nachází (křižovatkou je umožněn průjezd vozidlům ulicí Jeseniova).. Děti byly poučeny rovněž třídními učiteli, aby používaly v současné době přechod blíže k […]

PROJEKTOVÝ DEN – 7. a 8. ročník

CELOŠKOLNÍ PROJEKT – JÁ, ČLOVĚK – KDO JSEM/JSME Tento rok probíhá na naší škole celoroční projekt „Já, člověk – kdo jsem/jsme“. Cílem projektu na druhém stupni je meziročníková spolupráce 7. a 8. tříd. Setkávat se budou během 4 projektových dní, kdy vyzkouší různé činnosti, které povedou k prožitku a získávání nových zkušeností. Prostřednictvím práce na […]

Zvýšení stravného od února 2023

Vážení rodiče, milí žáci, od února 2023 dochází k navýšení stravného o 2 koruny: 6    – 10 let     32,- Kč     měsíčně    cca 660,- Kč 11 –  14 let     34,- Kč     měsíčně    cca 700,- Kč 15 +                36,- Kč     měsíčně     cca 720,- Kč Důvodem zvýšení ceny za oběd je nárůst cen za energie a suroviny.

Já člověk – kdo jsem/jsme

Pro letošní školní rok bylo na první pedagogické poradě vybráno  téma celoročního a celoškolního projektu  „Já člověk – kdo jsem/jsme“. Obdobně jako v předchozích letech téma vstupuje do všech tříd a do všech vzdělávacích oblastí/předmětů. Slavnostní zakončení projektu proběhne na Dni D – odpoledne plné zábavy, ponaučení, soutěží a her pro děti a rodiče. Ve […]

SVÍČKY PRO UKRAJINU

Vážení rodiče, milí spolužáci a zaměstnanci školy, naše škola se zapojila do pomoci ukrajinským vojákům v zákopech. Dobrovolníci budou vyrábět svíčky a k tomu potřebují plechovku od jídla a parafín (zbytky svíček, vosku). Hotové svíčky se pak vozí na Ukrajinu. Zákopová svíčka je pro ukrajinskou armádu v mrazu velkým pomocníkem. Slouží vojákům, aby si mohli […]

DOUČOVÁNÍ v roce 2023 bude pokračovat

Dne 16. 12. 2022 obdržela škola datovou schránkou zprávu, že DOUČOVÁNÍ v rámci Národního plánu obnovy bude pokračovat i v roce 2023. Finančním zdrojem pro realizaci projektu jsou prostředky z fondu Evropské unie – Next Generation EU. Ve videu hovoří: Aneta Nekvindová, vedoucí Oddělení rovného přístupu ke vzdělávání, MŠMT Petra Macková, metodička vzdělávacích aktivit, Člověk […]

PŘIJÍMAČKY NANEČISTO 2023

Vážení rodiče, ve spolupráci se školami MČ Prahy 3 jsme pro naše žáky devátých ročníků připravili PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY NANEČISTO. Dne 15. února 2023 budou žáci devátého ročníku absolvovat přijímací řízení na jedné ze základních škol MČ Prahy 3, nikoliv však na své. Naším cílem je vytvořit pro žáky devátých ročníků model přijímacích zkoušek co nejbližší realitě, […]