Enter your keyword

Author: Jeseniova

Nevíte, co udělat se starou aktovkou?

Nevíte, co udělat se starou aktovkou? Dne 29.6. od 7:30 – 8:00 pořádáme dobročinný sběr aktovek a penálů. Touto akcí bychom chtěli podpořit organizaci ŠATNÍK, která je předá těm, kteří je potřebují. Aktovky odevzdávejte určené službě před školou. Děkujeme a přejeme krásné léto. Gabriela Babušová a 5. A

Konec školního roku 2020/2021 – organizace

Vážení rodiče, milí žáci, v pondělí (28. 6. 2021) a úterý (29. 6. 2021) má: -první stupeň výuku do 11:40 nebo podle naplánované akce (informace k třídním akcím rozesílá třídní učitel/ka) -druhý stupeň výuku do  12:35 nebo podle naplánované akce (informace k třídním akcím rozesílá třídní učitel/ka) Ve středu (30. 6. 2021) – poslední den školního […]

Konec školního roku 2020/2021 – informace školní jídelna

Konec školního roku 2020/2021 INFORMACE ŠKOLNÍ JÍDELNY Poslední den, kdy si můžete odhlásit oběd, je pátek 25.6.2021 Od pondělí se obědy již neodhlašují, ale oběd lze vyzvednout do přinesených nádob. Pokud někdo přechází na jinou školu, prosím nahlásit v kanceláři školní jídelny. Za nepoškozený čip vrátíme 120,- Kč. Kdo platí trv. příkazem, přeplatky za obědy […]

ŠKOLA NANEČISTO PRO VŠECHNY 17. 6. 2021

Milí budoucí prvňáčci, milé maminky a tatínkové, zveme Vás 17.6.2021: od 13:30 do 15:30 nebo od 16:00 do 18:00 hodin do ”ŠKOLY NANEČISTO PRO VŠECHNY“. Cílem akce je: – vzájemné seznámení dětí mezi sebou – usnadnění vstupu dětí s odlišným mateřským jazykem do české školy – navázání kontaktů mezi rodiči – seznámení se s dvojjazyčnými školními […]

MIMOŘÁDNÁ OPATŘENÍ a aktuální stav ve škole (aktualizace 7. 6. 2021)

MIMOŘÁDNÁ OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ a ŠKOLSTVÍ, HYGIENY HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 7. 6. 2021 (stránky www.msmt.cz) Informace k provozu škol a školských zařízení od 8. 6. 2021 26. 5. (datová schránka) Informace k provozu škol a školských zařízení od 31. 5. 2021 23. 5. (datová schránka) Doplňující informace k provozu škol od 24. 5. 2021 Informace […]

ŠKOLA PRO VŠECHNY – PŘÍPRAVA PRO VYSOKO/PŘEDŠKOLÁKY

  Vážení rodiče, srdečně Vás a děti zveme na akci ŠKOLA PRO VŠECHNY aneb PŘÍPRAVA PRO VYSOKO/PŘEDŠKOLÁKY 10. 6. 2021 od 15:00 do 17:00 hodin Rádi bychom Vám na akci představili naši školu jako centrum setkávání. Více Vás seznámili s problematikou začleňování žáků s odlišným mateřským jazykem do vzdělávání a života naší školy. Na Vaše […]