Enter your keyword

Author: Jeseniova

Představení projektu DofE – čtvrtek 16. 9. od 15:30 (učebna biologie)

Vážení rodiče, milí žáci, dne 16. 9. 2021 (čtvrtek) se od 15:30 koná setkání všech zájemců o účast v projektu DofE. Cílovou skupinou projektu DofE jsou děti ve věku 14 až 24 let. Projekt se zaměřuje na osobní a osobnostní rozvoj jednotlivce. Mgr. Radek Reichert a Mgr. Kamila Půlpytlová koordinátoři projektu na ZŠ JESENIOVA

Informace k organizaci v týdnu od 6. září 2021

V týdnu od 6. září 2021 začíná výuka podle platného rozvrhu. Organizace vstupu do budovy školy: – žáci II. stupně vstupují od 7:40 do 7:55 do budovy bočním vchodem školní družiny – žáci I. stupně přicházejí od 7:45 do 7:55 hlavním vchodem/ prvňáčci vstupují do budovy hlavním vchodem od 7:40 do 7:45 (paní učitelky čekají na […]

ZŠ JESENIOVA – TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ – RT-PCR testy odběr z úst

Vážení rodiče, na základě „malého“ výběrového řízení, tj. oslovení tří laboratoří, byla jako nejlepší posouzena nabídka FYZIOkliniky. FYZIOklinika s.r.o. Machkova 1642/2, Chodov, 149 00 Praha IČO: 24222101 RT-PCR testy pro screeningové testování v září 2021 jsou hrazeny  prostřednictvím MŠMT z Fondu solidarity EU Jaké testy budou použity pro testování žáků? – RT-PCR test plnohodnotný (nikoliv pooling) […]

Školní jídelna – informace – přihlášky od 25. 8. 2021 do 31. 8. 2021 (8:00 až 15:00)

Vážení rodiče, přihlášky ke stravování můžete vyřizovat již tento týden od středy 25. 8. 2021 v kanceláři vedoucí školní jídelny (boční vchod školní družiny). Konkrétně: od 25.8. 2021 do 31. 8. 2021 v čase od 8:00 do 15:00 1. 9. 2021 od 14:00 do 16:30 (termín určen především pro rodiče žáků 1. ročníku) V měsíci […]

Zahájení školního roku 2021/2022 – první tři dny ve škole

Vážení rodiče, milí žáci, školní rok 2021/2022 začíná ve středu 1. září 2021. Pro první tři dny je organizace výuky nastavena následovně: 1. září (středa) ŠKOLNÍ DRUŽINA – ranní družina NENÍ – odpolední družina  je do 17:30 1.září (středa) – 1. třídy -prvňáčci a jejich rodiče se sejdou před hlavním vstupem v 7:55 -do budovy […]

SCREENINGOVÉ TESTOVÁNÍ ZÁŘÍ 2021 – ZŠ JESENIOVA – RT-PCR testy

Vážení rodiče, milí žáci, naše škola zvolila variantu testování neinvazivními RT-PCR testy pro samoodběr a samotestování, kterými postačuje testování 1krát týdně. Testování se provádí první vyučovací den v týdnu. Pobídka k účasti ve výběrovém řízení byla zaslána 18. srpna 2021 třem laboratořím. Výběrové řízení bude uzavřeno a vyhodnoceno 25. srpna 2021.

Organizace výuky ve školním roce 2021/2022 s ohledem na COVID 19

Vážení rodiče, milí žáci, při přípravě na školní rok 2021/2022 jsme vyšli ze zkušeností z předešlého školního roku v souvislosti s nařízeními, doporučeními ohledně nemoci COVID 19. Zaměřili jsme se především na vytvoření časového prostoru pro upevnění a procvičení kompetencí ve stěžejních předmětech. Za účelem zintenzivnění výuky mají některé ročníky nastaveny v rozvrhu dělené hodiny […]

2021/2022 opatření COVID a testování žáků

Kontrolní seznam příznaků covid-19 u žáků V případě, že žák vykazuje některý z níže uvedených příznaků, doporučujeme neposílat ho do školy zvýšená tělesná teplota suchý kašel dušnost zažívací obtíže (nevolnost, zvracení, bolesti břicha, průjem) ztráta chuti a čichu bolest v krku bolest svalů a kloubů rýma/ucpaný nos bolest hlavy