Enter your keyword

Author: Jeseniova

DOUČOVÁNÍ v roce 2023 bude pokračovat

Dne 16. 12. 2022 obdržela škola datovou schránkou zprávu, že DOUČOVÁNÍ v rámci Národního plánu obnovy bude pokračovat i v roce 2023. Finančním zdrojem pro realizaci projektu jsou prostředky z fondu Evropské unie – Next Generation EU. Ve videu hovoří: Aneta Nekvindová, vedoucí Oddělení rovného přístupu ke vzdělávání, MŠMT Petra Macková, metodička vzdělávacích aktivit, Člověk […]

PŘIJÍMAČKY NANEČISTO 2023

Vážení rodiče, ve spolupráci se školami MČ Prahy 3 jsme pro naše žáky devátých ročníků připravili PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY NANEČISTO. Dne 15. února 2023 budou žáci devátého ročníku absolvovat přijímací řízení na jedné ze základních škol MČ Prahy 3, nikoliv však na své. Naším cílem je vytvořit pro žáky devátých ročníků model přijímacích zkoušek co nejbližší realitě, […]

Klima školy – dotazníkové šetření – stále probíhá

Vážení rodiče, od 9. do 20. ledna 2023 probíhá dotazníkové šetření zaměřené na klima naší školy. Odkaz na elektronický dotazník byl 9. ledna 2023 odeslán na e-maily rodičů (+ interní poštou na DM). Dne 16. 1. 2023 byl žákům od 4. do 9. ročníku zaslán odkaz na DOTAZNÍK – KLIMA ŠKOLY – ŽÁK prostřednictvím zprávy […]

Poslední školní týden v roce 2022

Vážení rodiče, milí žáci, v pondělí 19. 12. 2022 probíhá výuka dle rozvrhu. Na úterý 20. 12. a středu 21. 12. byly naplánovány vycházkové dny s tím, že výuka končí dopoledním blokem (tj. bez odpolední výuky) v 11:40, 12:35 nebo 13:30 (dle rozvrhu konkrétní třídy/ třídní učitelé zapsali do ŽK nebo ŽZ). Ve dnech 20.12. […]

Od 1. 2. 2023 otevřeny na ZŠ a MŠ Jaroslava Seiferta třídy pro ukrajinské děti

Vážení zákonní zástupci, dovolujeme si Vás informovat, že pro děti z Ukrajiny, které přišly po 24.2.2022 a mají pobyt hlášený na Praze 3, budou od 1. 2. 2023 na Praze 3 otevřeny nové třídy dle zákona 561/2004 Sb. (školský zákon) a zákona č.199/2022 Sb. (Lex Ukrajina). Třídy se budou zřízeny v Základní a mateřské škole […]

Vánoční strom splněných přání pro seniory

Vánoční strom splněných přání pro seniory z komplexu Třebešín Od 9.-16.12. 2022 si můžete před školou vzít některý z dopisů pro Ježíška, zapsat se do seznamu a udělat tak radost někomu jinému. Zabalené a označené dárky odevzdejte 19.12. od 7:30-8:00 před školou. Dne 21.12. budou dětmi ze ŠD předány těm, kteří si je přáli. Uvítáme, […]