Enter your keyword

Author: Jeseniova

VYHODNOCENÍ akce PCR-testování z 1. 11. 2021

Vážení rodiče, děkujeme za výbornou spolupráci při akci PCR-tetování z 1. 11. 2021. Graf informuje o celkové situaci ve škole 1. 11. 2021. V dotazníkovém šetření bylo uvedeno 16 nesouhlasů s testováním dětí. Z grafu vyplývá, že někteří rodiče upřednostnili před svým osobním názorem snahu školy o zajištění  bezpečného prostředí pro děti, za což děkujeme. […]

1. 11. PCR – testování na pojišťovnu – výsledky šetření, dotazy, organizace akce

Vážení rodiče, děkujeme za skvělou spolupráci a vyplnění dotazníku. Z dotazníkového šetření vyplývá, že 1. 11. proběhne na naší škole testování žáků PCR-testy. Dětem 1. až 5. třídy byla zadána práce již při odchodu na podzimní prázdniny. Žáci 6. až 9. ročníku mají výuku on-line (výuku žák přeruší na dobu nezbytně nutnou k absolvování testování) […]

PCR-testování žáků 1. 11. 2021 – prosba o spolupráci (odesláno na e-mail rodičů)

VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ – PCR-TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ 1. 11. 2021 (aktualizováno 27. 10. 2021 v 17:50 hodin) Dotazník byl ukončen 27. 10. v 17:00 hodin. Nyní provádíme vyhodnocení. Vaše individuální připomínky, náměty, požadavky budou zohledněny při nastavování organizace 1. 11. 2021. Děkujeme za spolupráci – pracovníci ZŠ Jeseniova Vážení rodiče, na stránkách školy můžete sledovat aktuální […]

Plánované třídní schůzky (23. 9. 2021)

Vážení rodiče, na 23. září byly naplánovány třídní schůzky. Vedení školy se rozhodlo pro on-line formu plánovaných třídních schůzek, a to s ohledem na současná čísla nakažených i z důvodu aktuálního stavu na ZŠ Chmelnice, která je hygienou uzavřena od 15. 9. do 24. 9. 2021. Většina třídních učitelů Vás v tomto duchu informovala prostřednictvím […]