Enter your keyword

Author: Jeseniova

Jak postupuje škola a Hygiena hl. m. Praha při nahlášené pozitivitě žáka?

 Jaký je postup školy? Rodič informuje ředitelku školy (e-mail: juraskova@zsjeseniova.cz; 222 103 412) o pozitivním výsledku svého dítěte Ředitelka školy telefonicky kontaktuje rodiče, který nahlásil pozitivitu dítěte Kdy byl žák naposledy ve škole? Mělo dítě příznaky? Pokud ano, od kdy? Kdy byl proveden test? Kdy rodič obdržel výsledky testu? Ředitelka školy nebo třídní učitel/ka rozešle […]

VYHODNOCENÍ akce PCR-testování z 1. 11. 2021

Vážení rodiče, děkujeme za výbornou spolupráci při akci PCR-tetování z 1. 11. 2021. Graf informuje o celkové situaci ve škole 1. 11. 2021. V dotazníkovém šetření bylo uvedeno 16 nesouhlasů s testováním dětí. Z grafu vyplývá, že někteří rodiče upřednostnili před svým osobním názorem snahu školy o zajištění  bezpečného prostředí pro děti, za což děkujeme. […]

1. 11. PCR – testování na pojišťovnu – výsledky šetření, dotazy, organizace akce

Vážení rodiče, děkujeme za skvělou spolupráci a vyplnění dotazníku. Z dotazníkového šetření vyplývá, že 1. 11. proběhne na naší škole testování žáků PCR-testy. Dětem 1. až 5. třídy byla zadána práce již při odchodu na podzimní prázdniny. Žáci 6. až 9. ročníku mají výuku on-line (výuku žák přeruší na dobu nezbytně nutnou k absolvování testování) […]

PCR-testování žáků 1. 11. 2021 – prosba o spolupráci (odesláno na e-mail rodičů)

VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ – PCR-TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ 1. 11. 2021 (aktualizováno 27. 10. 2021 v 17:50 hodin) Dotazník byl ukončen 27. 10. v 17:00 hodin. Nyní provádíme vyhodnocení. Vaše individuální připomínky, náměty, požadavky budou zohledněny při nastavování organizace 1. 11. 2021. Děkujeme za spolupráci – pracovníci ZŠ Jeseniova Vážení rodiče, na stránkách školy můžete sledovat aktuální […]