Enter your keyword

Author: Jeseniova

Postup školy od 14. 2. 2022

Vážení rodiče, v nadcházejícím týdnu od 14. 2. platí stávající opatření. Zjednodušeně řečeno „před karanténou chrání děti nošení ochrany úst a nosu po celý den“. Své rozhodnutí – nošení/nenošení roušky – pro týden od 14. 2. do 18. 2. 2022 sdělte své třídní učitelce/třídnímu učiteli. Od 19. 2. rodič nemá povinnost oznamovat škole pozitivní PCR-test dítěte. […]

Výzva k součinnosti se školou – PCR-testování dětí a všech zaměstnanců na pojišťovnu

Vážení rodiče, z důvodu zhoršující se epidemické situace spojené s nástupem nové vysoce nakažlivé varianty omikron jsme pro maximalizaci ochrany nás všech přizvali do školy profesionální zdravotníky k testování metodou RT-PCR. RT-PCR test odhalí přítomnost viru v těle s téměř 100 % přesností již v inkubační fázi, tedy předtím, než se u nakaženého projeví příznaky, […]

Mimořádná opatření 2021/2022 – aktuální stav ve škole (16.12. 2021)

Aktuální situace ve škole 13. 1. 2022 Ag-testování otestováno 557 žáků, 5 pozitivních záchytů 10. 1. 2022 Ag-testování otestováno 519 žáků, 1 pozitivní  8. 1. 2022  2 pozitivní žáci 7.C + 1 instruktor  8. 1. byla nahlášena pozitivita dvou žáků ze 7. C a jednoho lyžařského instruktora. Účastníci lyž. kurzu, kteří se vrátili 8. 1. […]

Neplánujeme ředitelské volno

Vážení rodiče, milí žáci, vedení ZŠ Jeseniova neplánuje prodloužení vánočních prázdnin formou tzv. ředitelského volna. Důvodů je celá řada, a tak uvádíme jen tři zásadní: – rodiče již většinou nemají dovolenou – nejsme přesvědčeni, že volné dny ve škole zbrzdí COVID – učení nás baví a máme, co dohánět  

Pravidelné testování žáků/ Nahlášená pozitivita dítěte/ Karanténa

Vážení rodiče, MČ Praha 3 pro Vás připravila ve spolupráci s řediteli základních škol přehledná informační schémata, která se týkají v současnosti ustálených modelových situací a postupů při pravidelném testování žáků v pondělí, při nahlášené pozitivitě žáka a karanténě. [publikováno 30. 11. 2021]