Enter your keyword

Author: Jeseniova

Informace o angličtině s rodilým mluvčím – MČ Praha 3

Vážení rodiče, dovoluji si vás informovat o nabídce MČ Praha 3 – „Angličtina s rodilým mluvčím“. Kroužek je určen žákům od 6. do 9. třídy. Kroužek je pro žáky bezplatný, je plně hrazen MČ Praha 3. Kroužek není doučováním angličtiny, ale naopak rozšiřuje stávající znalosti dítěte. V současné době kroužek probíhá na ZŠ Lupáčova, úterý […]

Pozvánka na prezentaci parčíků ulice Jeseniova – 21. 11. 2019 od 17:30

Vážení rodiče a milí žáci, dovolujeme si vás pozvat 21. listopadu od 17:30 na prezentaci plánovaných úprav parčíku u naší školy (ulice Jeseniova a Jana Želivského). Vstup do budovy bočním vchodem (vchod školní družiny), prezentace bude probíhat v prostorách školní jídelny. Těšíme se na vaši hojnou účast

Šablony OP PPR pro ZŠ Jeseniova

Název projektu Šablony OP PPR pro ZŠ Jeseniova Registrační číslo CZ.07.4.68/0.0/0.0/18_066/0001485 Stručný popis projektu: Projekt „Šablony OP PPR pro ZŠ Jeseniova“ je realizován za finanční podpory Operačního programu Praha – Pól růstu ČR. Finanční prostředky na projekty OP PPR jsou poskytovány z Evropského sociálního fondu (ESF) a z prostředků rozpočtu Hlavního města Prahy. Projekt „Šablony […]

Příprava na přijímací zkoušky – 2019/2020

Vážení rodiče a žáci devátých ročníků, v letošním školním roce začínají kroužky zaměřené na přijímací zkoušky 2020 od října 2019. Cena kroužku zahrnuje tištěné materiály/ pracovní sešity. Kroužek bude ukončen v polovině dubna 2020, kdy budou probíhat přijímací zkoušky. Při úhradě kroužku používejte správný variabilní symbol, číslo účtu: 7034-2000792369/0800. Přihlášky budou probíhat elektronicky přes portal.dmsoftware.cz. […]