Enter your keyword

Author: Jeseniova

Pravidla VZDĚLÁVÁNÍ NA DÁLKU od 25. 5. 2020

Vážení rodiče, milí žáci, vzdělávání na dálku se od 25. 5. vztahuje na: – žáky 6. až 8. ročník – děti 1. stupně, které zůstaly doma 1. až 5. ročník – na základě poznatků o technickém vybavení žáků, kteří zůstali doma, povedou nadále učitelé vzdělávání na dálku – výuka je redukována na hlavní předměty – […]

Žáci I. stupně ZŠ – přihláška k výuce od 25. 5. 2020

Vážení rodiče, od 25. 5. bude škola otevřena pro žáky I. stupně. Na stránkách Ministerstva školství http://www.msmt.cz/soubor-hygienickych-pokynu-pro-ms-zs-a-ss najdete většinu odpovědí na otázky, které si pokládáte při rozhodování, zda poslat či neposlat své dítě od 25. 5. 2020 do školy (doporučujeme pečlivé prostudování hygienických pokynů pro ZŠ). Vzhledem ke skutečnosti, že přítomnost žáka ve škole je […]

Talentové zkoušky do sportovní třídy – 15. 6. 2020

Talentové zkoušky do sportovní třídy proběhnou v pondělí 15.6.2020 od 14,00 hod. pro chlapce, od 16,00 hod. pro dívky. Je třeba dodržet omezení vyhlášené vládou. Zkoušky budou probíhat na školním hřišti ZŠ Jeseniova (příchod z ulice Jana Želivského přes parčík). Žáci přijdou na hřiště již ve sportovním oblečení (nejsou k dispozici šatny, omezeně jen WC) […]

KONZULTACE pro žáky 9. ročníků – instrukce

Vážení rodiče, milí žáci, konzultace začínají od 11. 5. 2020 a budou ukončeny 5. 6. 2020, rozvrh najdete na portal.dmsoftware.cz. Termín přijímacích zkoušek je stanoven na 8. 6. 2020. Základní instrukce pro žáky 9. ročníků – výuka bude probíhat v učebnách Č3/M3/Č1/M2/F – skupiny žáků se v učebnách nestřídají – skupiny žáků jsou od 11. […]

PŘEDBĚŽNÝ PRŮZKUM – vyhodnocení

Vážení rodiče, děkujeme za skvělou spolupráci. Na základě předběžného šetření budeme schopni lépe naplánovat a zorganizovat vzdělávání po 25. 5. 2020 (plánovaný termín otevření školy). Výsledky šetření vnímáme a prezentujeme jako orientační. Vaše dotazy a pochybnosti jsou zcela legitimní. Na většinu z nich budeme schopni odpovědět, až Ministerstvo školství zveřejní příslušný metodický pokyn. Po otevření školy […]