Enter your keyword

Author: Jeseniova

Nabídka neziskových organizací – podpora v době prázdnin

Vážení rodiče, milí žáci, níže uvedené instituce mají jako součást nabídky svých služeb podporu dětí a mládeže ve zvládání školních povinností. Tyto služby jsou připraveny pomáhat s učivem všech ročníků základní školy. Součástí práce s dítětem je zejména individuální přístup, práce s motivací a propracovaný psychosociální servis, který někteří žáci mohou potřebovat. NABÍDKA SLUŽEB A […]

Umíš .,?!:

Na naší škole se 18.6.2020 objevil nápis „umíš„. Umíš? Umíš! Umíš, ale…Umíš, abys…Umíš: co… Umíš to… rozluštit jméno výtvarníka, který svým dílem naši školu pomaloval? Základní škola Praha 3, Jeseniova 2400/96 Murál vytvořil Timo, že ho neznáš? Neboj, znáš!

Přihláška – školní družina v době prázdnin – od 27. 7. do 7. 8.

Vážení rodiče, v průběhu dubna proběhl průzkum zájmu o školní družinu v době prázdnin. Své dítě můžete přihlásit jen na jeden nebo na oba týdny, které Vám nabízíme: 27.7. do 31.7. a 3.8. do 7.8.2020 Přihlášku je nutné vyplnit do 16:00 pátku 19.6. 2020. Družina je v uvedených týdnech bezplatná. Jediné náklady, která Vám vzniknou […]

Univerzita Palackého v Olomouci – sběru dat – mezinárodní studie

Vážení rodiče, milí žáci, pandemie koronaviru (COVID-19) ovlivnila život mnoha lidí všech věkových kategorií po celém světě. Univerzita Palackého v Olomouci by ráda zjistila, jak se mladí lidé v “době koronaviru” cítili a jak trávili svůj čas. Tým Univerzity Palackého v Olomouci předem děkuje za vyplnění anonymního dotazníku. On-line sběr dat se týká zdraví, životním […]

Informace k závěru školního roku 2019/2020 (poslední dva týdny)

Vážení rodiče, děkujeme za důvěru, že jste poslali své děti do školy. Děti nutná opatření přijaly dobře a chovaly se opravdu velmi disciplinovaně. Všichni zaměstnanci dbali na dodržování přísných hygienických opatření a nastavený režim zvládli na profesionální úrovni. Od 11. 5. do 5. 6. probíhaly konzultace k přijímacím zkouškám pro žáky 9. ročníků (účastnilo se […]

Pravidla VZDĚLÁVÁNÍ NA DÁLKU od 25. 5. 2020

Vážení rodiče, milí žáci, vzdělávání na dálku se od 25. 5. vztahuje na: – žáky 6. až 8. ročník – děti 1. stupně, které zůstaly doma 1. až 5. ročník – na základě poznatků o technickém vybavení žáků, kteří zůstali doma, povedou nadále učitelé vzdělávání na dálku – výuka je redukována na hlavní předměty – […]