Enter your keyword

Author: Jeseniova

KROUŽKY 2020/2021

Vážení rodiče, veškeré informace o nabídce kroužků pro školní rok 2020/2021 najdete na LETÁKU. Garantem provozu kroužků je agentura www.krouzky.cz. Přihlášení je možné do 17.9.2020. Následně bude provedena kontrola počtu zájemců a bude oznámeno, které kroužky budou otevřeny. Zahájení od 1.10.2020. Z hygienických důvodů není žádoucí, aby se dítě po kroužku vracelo zpět do ŠD. Uvedeným […]

Základní principy vzdělávání žáků ve školním roce 2020/2021

Základní principy vzdělávání žáků ve školním roce 2020/2021 Nastavení a aktivní používání nástrojů pro plynulý přechod žáka mezi prezenční a distanční formou výuky Zařazovat  pravidelně, i při prezenční výuce, nástroje pro vzdělávání na dálku (portal.dmsoftwre.cz; office.com; e-mail) K informování žáků, rodičů a veřejnosti aktivně používat stránky školy – průběžná aktualizace; u menších žáků nástěnky učitelů […]

VARIABILNÍ SYMBOLY jsou stejné pro jídelnu, družiny, školy v přírodě ….

Vážení rodiče, škola používá pro veškeré platby jednotné variabilní symboly (družina, jídelna, akce školy). Variabilní symbol přidělí žákovi jeho třídní učitel(ka). Žáci mají variabilní symbol zapsán v žákovské knížce nebo záznamníku. Variabilní symbol má platnost od 1. do 5. třídy. V 6. ročníku obdrží žáci nový variabilní symbol, který je platný do 9. třídy 1.A […]

ZŠ JESENIOVA doporučuje nošení roušek žákům i učitelům

Vážení rodiče, nošení roušek není ve škole povinné. Je zcela na Vašem rozhodnutí, zda Vaše dítě bude/nebude mít roušku (míněno stále, nebo jen ve společných prostorách školy a při bližším kontaktu se spolužákem, např. skupinová práce). Nošení roušek doporučujeme, a to i s ohledem na skutečnost, že na začátku školního roku 2020/2021 máme na doporučení […]

2020/2021 – ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ

Základními principy, ze kterých vychází organizace vzdělávání ve školním roce 2020/2021 ochrana zdraví žáků a zaměstnanců školy rychlá dohledatelnost osobních kontaktů žáka s dalšími osobami minimalizace volného pohybu dětí po budově (škola je schopna zajistit průběžnou (celodenní) dezinfekci jídelny, toalet, klik, společných prostor, nikoliv jednotlivých tříd) dodržování hygienických doporučení Ministerstva zdravotnictví a pokynů Ministerstva školství […]

2020/2021 – PRVNÍ TÝDEN VE ŠKOLE

 PRVNÍ TÝDEN VE ŠKOLE  Úterý 1. 9. 2020  ranní družina není 7:30  – 7:55 vstup žáků do budovy (žáci se nepřezouvají) – I. stupeň hlavní vchod – II. stupeň boční vchod ŠD 7:55 (8:00) sraz všech prvňáčků před hlavním vchodem (podrobnější informace obdrží rodiče na e-mail od zástupkyně pro I. stupeň PhDr. Gabriely Babušové, Ph.D.) seznam nových žáků je na vývěsce před […]