Enter your keyword

Author: Jeseniova

ZŠ Jeseniova – škola pro děti zaměstnanců bezpečnostních složek státu ….

Z nařízení primátora hlavního města Prahy je ZŠ Jeseniova zařazena mezi školy, které budou vykonávat nezbytnou péči o děti ve věku od 3 do 10 let, jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnanci bezpečnostních sborů, obecní policie, poskytovatelů zdravotních služeb, orgánů ochrany veřejného zdraví, zaměstnanci v sociálních službách … Nařízení primátora hlavního města Prahy O otevření skupiny […]

PREVENTIVNÍ PODZIM – PŘEDNÁŠKA PRO RODIČE

Přednáška pro rodiče: Děti v on-line světě, společnost e-Duha (https://prevence-online.webnode.cz/) Pondělí 12. 10. 2020 V  17:30 – 19h, vstup volný Velká jídelna, vchod družinou Prosíme, dodržujte veškerá hygienická opatření PŘIHLÁŠKA NA PŘEDNÁŠKU Budeme se na Vás těšit. Marcela Šífová, metodik prevence, ZŠ Jeseniova Tato prevence je placena z grantu Městské čísti Prahy 3 – Program […]

VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY

Volby do školské rady Základní školy Praha 3, Jeseniova  na funkční období 1. 1. 2021 – 31. 12. 2023 Volební orgán pro volby do Školské rady svolává shromáždění oprávněných osob a shromáždění pedagogů na 12. 10. 2020, na kterém: –  oznámí konání voleb do školské rady, včetně oznámení způsobu volby, místa a času a zveřejnění […]

Třídní schůzky – on-line – termíny

Vážení rodiče, vzhledem ke zvýšeným hygienickým opatřením ve škole se budou podzimní schůzky ve všech třídách konat on-line. Důvodem on-line komunikace je především minimalizace kontaktů. Schůzky proběhnou v aplikaci Teams. Pokud patříte mezi uživatele, kteří nemají s Teams zkušenosti, využijte stručného návodu, jak se k třídním schůzkám připojit. Hlavní rada SRPŠ se konala 21. 9. od […]

Mimořádné opatření MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ od 18.9.

Vážení rodiče, milí žáci, s účinností od 18.9. od 0:00 hodin nařizuje Ministerstvo zdravotnictví celý text MIMOŘÁDNÉHO OPATŘENÍ najdete na stránkách Ministerstva zdravotnictví České republiky. Z textu vyplývá, že žáci II. stupně základní školy, tj. žáci 6. až 9. ročníku a pedagogové vyučující ve třídách II. stupně musí mít zakrytá ústa a nos i ve […]

KROUŽKY 2020/2021

Vážení rodiče, veškeré informace o nabídce kroužků pro školní rok 2020/2021 najdete na LETÁKU. Garantem provozu kroužků je agentura www.krouzky.cz. Přihlášení je možné do 17.9.2020. Následně bude provedena kontrola počtu zájemců a bude oznámeno, které kroužky budou otevřeny. Zahájení od 1.10.2020. Z hygienických důvodů není žádoucí, aby se dítě po kroužku vracelo zpět do ŠD. Uvedeným […]