Enter your keyword

Author: Jeseniova

V pondělí 16. 11. 2020 vyučujeme

Vážení rodiče, na 16. 11. bylo původně naplánováno ředitelské volno. Vzhledem k situaci a s respektem k zákonu, který říká, že ošetřovné není možné čerpat během prázdnin a tzv. ředitelského volna, jsme se rozhodli 16. 11. vyučovat na dálku, tzv. asynchronní formou. 16. 11. učitelé nebudou s žáky on-line, ale zašlou žákům do pátku 13. […]

Přihlášky k talentovým zkouškám – nezapomeňte – termín 30.11.2020

Dobrý den, žáci a rodiče -připomínám, že do 30.11.2020 je třeba odevzdat přihlášky na školy s talentovou zkouškou (střední školy a konzervatoře s uměleckým zaměřením a sportovní gymnázia). Zatím jsme předali žákům 9. tříd dvě potvrzené přihlášky, jedna je v jednání. Přihlášky vám škola vyplní, vytiskne, potvrdí razítkem a podpisem paní ředitelky. Talentovou zkoušku můžete […]

V týdnu od 9. 11. do 13. 11. pokračujeme v nastaveném režimu

Vážení rodiče, milí žáci, v týdnu od 9. 11. do 13. 11. pokračujeme v nastaveném režimu výuky. Zůstává zachována i organizace výdeje obědů. Nezapomeňte si objednat stravu přes portal.dmsoftware.cz. V pondělí 9. 11. proběhne on-line pedagogická rada, jejíž cílem je hodnocení žáků za I. čtvrtletí školního roku 2020/2021, a to hodnocení sumativní – návrhem známky […]

Pomoc pro učitele a žáky (rodiče) s technickým zabezpečením on-line výuky

Praha zřídila hotline technickou pomoc pro učitele i žáky k zabezpečení online výuky Hlavní město ve spolupráci s pražskými domy dětí a mládeže reagovalo na rostoucí technické problémy, které mnohdy komplikují dálkové vzdělávání dětí. Vytvořilo webovou stránku www.pomocskolam.cz, prostřednictvím které mohou jak učitelé, tak i žáci nově požádat o technickou pomoc.

VZDĚLÁVÁNÍ A ORGANIZACE OD 2. 11. DO 20. 11. 2020

Vážení rodiče, milí žáci, Vláda České republiky prodloužila nouzový stav a s ním i všechna platná krizová opatření do 20. listopadu.  „Prodlouženo je od 2. listopadu i omezení provozu škol s tím, že toto opatření bude přinejmenším pro vybrané ročníky zrušeno, jakmile to epidemická situace umožní. Omezení bude ale nově rozšířeno i na speciální školy, bude od pondělí probíhat […]

V týdnu od 26. 10. do 30. 10. výuka neprobíhá

Vážení rodiče, milí žáci, v týdnu od 26. 10. do 30. 10. výuka neprobíhá: MŠMT stanovilo pondělí 26. 10. a úterý 27. 10. 2020 pro žáky jako volné dny. (OPATŘENÍ MŠMT) 28. 10. 2020 je státní svátek Den vzniku samostatného československého státu 29. 10. a 30. 10. 2020 mají žáci dle organizačních náležitostí šk.roku 2020/2021 […]