Enter your keyword

ALFA HUMAN SERVICE U NÁS VE ŠKOLE

Ukončeno k 31.3.2015:

PÁTEČNÍ KLUB „PALETA“

(Arteterapeutická skupina pro děti mladšího školního věku, 1. – 4. tř. ZŠ)
Lektorka : Mgr. Kateřina Švarcová, asistentka J. Štěpánková
Koná se pravidelně : pátek 14:00 – 15:30
Místo : učebna VV, ZŠ Jeseniova, Praha 3
Maximální počet dětí ve skupině : 10
Začátek : 17.10. 2014, do konce školního roku 10 skupinových setkání Skupina je určena :

  • pro holky a kluky, všechny děti, které se rády výtvarně vyjadřují a chtějí rozvíjet vlastní tvořivé schopnosti
  • zejména pro ty, kteří jsou úzkostnější, bojácnější ve společenském kontaktu a mají např. problémy v sociální komunikaci s vrstevníky nebo s dospělými (třeba s autoritou)
  • vhodná také pro děti neklidné, impulsivní a s přebytky energie (skupina však nemůže být složena pouze z těchto dětí!)
  • pro ty, kteří se chtějí naučit relaxovat pomocí výtvarné činnosti

Podmínkou není žádné speciální výtvarné nadání, pouze chuť to zkusit a společně kreslit, malovat, modelovat, odpočívat a povídat si o svých obrázcích!

Ukončeno k 31.3.2015:

STŘEDEČNÍ „DOUČOVÁNÍ DĚTÍ“

Alfa Human Service i letos poskytuje doučování vytypovaným dětem – jedná se o děti s problémem pochopením probírané látky ve škole, nebo o děti, které potřebují k učení více času nebo jen individuálnější přístup a pomoc.
Doučování probíhá v odpoledních hodinách přímo v naší škole. Děti ( 1. – 8. roč.) pracují individuálně nebo v jednom případě ve dvojici pod vedením pěti odborných asistentů. Jedná se o studenty speciální pedagogiky nebo psychologie.
Doučování bude probíhat v průběhu celého školního roku, 1x týdně dle domluvy.
Asistent povede dítě malými krůčky k lepším školním výsledkům a dobrému pocitu z vykonané práce.
Doučování je dětem poskytnuto ZDARMA.

Kontakt na zástupce Alfa Human Service:
Mgr.Jakub Jaroš
Koordinátor projektu: Alfa centrum – doučování a podpora dětí se SVP

Alfa Human Service
Biskupcova 84
130 00, Praha 3

tel.: 242 441 486