Enter your keyword

Aktuality

 

 • SMUTEČNÍ OZNÁMENÍ


 • Logo celoročního a celoškolního projektu

  Na zasedání ŠKOLNÍHO PARLAMENTU 25. ledna 2023 zástupci tříd vybrali logo celoročního a celoškolního projektu "JÁ ČLOVĚK - KDO JSEM/JSME"
 • POZOR – bezpečnost dětí

  Vážení rodiče, žádáme vás o spolupráci a poučení dětí, aby nepoužívaly v současné době přechod - ulice Jeseniova - viz mapa, a zároveň, aby se nepokoušely obejít staveniště, které se ve vyznačeném místě nachází (křižovatkou je umožněn průjezd vozidlům ulicí Jeseniova).. Děti byly poučeny rovněž třídními učiteli, aby používaly v současné době přechod blíže k ulici Biskupcova.
 • PROJEKTOVÝ DEN – 7. a 8. ročník

  CELOŠKOLNÍ PROJEKT – JÁ, ČLOVĚK – KDO JSEM/JSME Tento rok probíhá na naší škole celoroční projekt „Já, člověk – kdo jsem/jsme“. Cílem projektu na druhém stupni je meziročníková spolupráce 7. a 8. tříd. Setkávat se budou během 4 projektových dní, kdy vyzkouší různé činnosti, které povedou k prožitku a získávání nových zkušeností. Prostřednictvím práce na zvolených tématech budeme rozvíjet komunikativní, týmové, estetické dovednosti a poznatky, poskytneme dětem prostor pro samostatnost a aktivitu. Vypsaná projektová témata, ze kterých žáci a žákyně…
 • Zvýšení stravného od února 2023

  Vážení rodiče, milí žáci, od února 2023 dochází k navýšení stravného o 2 koruny: 6    - 10 let     32,- Kč     měsíčně    cca 660,- Kč 11 -  14 let     34,- Kč     měsíčně    cca 700,- Kč 15 +                36,- Kč     měsíčně     cca 720,- Kč Důvodem zvýšení ceny za oběd je nárůst cen za energie a suroviny.
 • Já člověk – kdo jsem/jsme

  Pro letošní školní rok bylo na první pedagogické poradě vybráno  téma celoročního a celoškolního projektu  "Já člověk - kdo jsem/jsme". Obdobně jako v předchozích letech téma vstupuje do všech tříd a do všech vzdělávacích oblastí/předmětů. Slavnostní zakončení projektu proběhne na Dni D - odpoledne plné zábavy, ponaučení, soutěží a her pro děti a rodiče. Ve školním roce 2022/2023 zařazujeme PROJEKTOVÉ DNY ve formě, která je pro školu nová především v oblasti organizace. 31. ledna 2023 bude realizován 1. PROJEKTOVÝ DEN…
 • DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 9. 3. 2023

  Vážení rodiče, DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ je na naší škole naplánován na 9. 3. 2023. Naši stávající rodiče mohou nahlédnout přímo do výuky od 8:05 do 9:45. Sraz je v 8:05 před hlavním vchodem do budovy školy. Zájem o účast mohou rodiče projevit vyplněním registračního dotazníku, na který jim bude včas odeslán odkaz do e-mailu. DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ pro zájemce o přijetí do první třídy a sportovní třídy pro školní rok 2023/2024 proběhne rovněž 9. 3. 2023, ale od 10:00 do…
 • SVÍČKY PRO UKRAJINU

  Vážení rodiče, milí spolužáci a zaměstnanci školy, naše škola se zapojila do pomoci ukrajinským vojákům v zákopech. Dobrovolníci budou vyrábět svíčky a k tomu potřebují plechovku od jídla a parafín (zbytky svíček, vosku). Hotové svíčky se pak vozí na Ukrajinu. Zákopová svíčka je pro ukrajinskou armádu v mrazu velkým pomocníkem. Slouží vojákům, aby si mohli ohřát jídlo a zároveň aby nepromrzli. Svíčka může hořet až pět hodin a dá se použít opakovaně. Tímto vás prosíme, abyste dle možností nosili do…
 • DOUČOVÁNÍ v roce 2023 bude pokračovat

  Dne 16. 12. 2022 obdržela škola datovou schránkou zprávu, že DOUČOVÁNÍ v rámci Národního plánu obnovy bude pokračovat i v roce 2023. Finančním zdrojem pro realizaci projektu jsou prostředky z fondu Evropské unie - Next Generation EU. Ve videu hovoří: Aneta Nekvindová, vedoucí Oddělení rovného přístupu ke vzdělávání, MŠMT Petra Macková, metodička vzdělávacích aktivit, Člověk v tísni Moderuje Tomáš Machalík, Národní pedagogický institut České republiky  
 • PŘIJÍMAČKY NANEČISTO 2023

  Vážení rodiče, ve spolupráci se školami MČ Prahy 3 jsme pro naše žáky devátých ročníků připravili PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY NANEČISTO. Dne 15. února 2023 budou žáci devátého ročníku absolvovat přijímací řízení na jedné ze základních škol MČ Prahy 3, nikoliv však na své. Naším cílem je vytvořit pro žáky devátých ročníků model přijímacích zkoušek co nejbližší realitě, žáci mají prokázat základní dovednosti jako je dostavit se včas na určené místo, mít s sebou vše potřebné pro vykonání zkoušky, zorientovat se v cizím prostředí,…