Enter your keyword

Organizace školního roku

Organizace školního roku 2022/2023

Zahájení školního roku 1.9. 2022
Ředitelské volno 18. 11. 2022
Konec I. pololetí 31. 1. 2023
Konec školního roku 30. 6. 2023
Podzimní prázdniny 26.-27.10. 2022
Vánoční prázdniny 23.12. 2022-2 .1. 2023 (výuka začíná 3. 1. 2023)
Pololetní prázdniny 3.2. 2023
Jarní prázdniny 13.3.2022.-19.3. 2023
Velikonoční prázdniny 6. 4. 2023
Hlavní prázdniny 1.7.-31.8. 2023

Akce školy

Předvánoční setkání, Jarmark 14. 12. 2022
Schůzka rodičů žáků 9. tříd 14. 12. 2022
Den Otevřených dveří – březen  2023
Zápis do 1. tříd duben 2023
Vítání jara – duben 2023
Den D – 25. 5. 2023
Přijímací řízení do sportovní třídy – květen 2023
Den učitelů – setkání 28. 3. 2023

 

 Pedagogické porady

31. 8. 2022  Plán práce, vnitřní řád školy, BOZP (9,00)
7. 11. 2022  Hodnocení práce za I. čtvrtletí (13,00, 14,00)
23. 1. 2023 Klasifikační a hodnotící porada za I. pololetí (14,00)
6. 4. 2023 Hodnocení práce za III. čtvrtletí (13,00, 14,00)
26. 6. 2023 Klasifikační a hodnotící porada za II. pololetí (14,00)

 Provozní porady

25. 8. 2022 (9,00)
12. 9. 2022 (14,00)
3. 10. 2022 (14,00) výjezdní
5. 12. 2022 (14,00)
13. 2. 2023 (14,00)
6. 3. 2023 (14,00)
15. 5. 2023 (14,00)
5. 6. 2023 (14:00)

 Třídní schůzky

20. 10. 2022 čtvrtek 17:00 jednatelé tříd/ 17:30 I. stupeň/ 18,00 II. stupeň
20. 4. 2023 čtvrtek 17:00 jednatelé tříd/ 17:30 I. stupeň/ 18:00 II. stupeň