Vážení rodiče,
prosíme Vás tímto o vyplnění dotazníku, obsahujícího několik pro nás z organizačních a provozních důvodů důležitých informací. Pokud nevíte, jak na některé * neoznačené otázky odpovědět, nebo jsou Vám nepříjemné, můžete je vynechat. Vámi poskytnuté informace považujeme za důvěrné a bude s nimi nakládáno dle §101/2000 Sb., O ochraně osobních údajů v informačních systémech, ve znění pozdějších předpisů.
Děkujeme Vám za spolupráci a těšíme se na osobní setkání.

PRVNACI

DOTAZNÍK PRO RODIČE ŽÁKA 1. ROČNÍKU
 • INFORMACE O DÍTĚTI

 • Praha, Mělník, Londýn
 • Česká republika, Rumunsko, Velká Británie, ....
 • ZÁKONNÍ ZÁSTUPCI ŽÁKA

 • MATKA

 • OTEC

 • DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE

 • Pokud má dítě svěřeno do péče jen jeden rodič, nezapomeňte s sebou přinést doklad. V případě, že o dítě pečuje jiná osoba než rodič, je nutno přinést s sebou příslušné doklady.
 • Specifikujte,např. tělesné postižení, smyslová postižení (zrak, sluch), dysfázie, jiné vady řeči, poruchy chování (ADHD, ADD), specifické poruchy učení, alergie, diabetes, srdeční vada, dietní omezení, lehké mentální postižení, Aspergerův syndrom, poruchy autistického spektra, apod.
  Označením, souhlasně potvrzujete uvedené tvrzení.
 • Souhlasím s dalším uvedením osobních údajů mého dítěte pro potřeby školy (jméno, adresa, rodné číslo, datum narození) ve smyslu zákona č.101/2001Sb. o ochraně osobních údajů.