Organizace výuky 2. září 2019:
1. třídy od 8:00 do 8:45
2. až 9. třídy od 8:00 do 9:40

Organizace výuky 3. září 2019:
1. až 5. třídy od 8:00 do 9:40
6. až 9. třída od 8:00 do 10:45 (třídy – 6. A a 6. B do 11:20)

Od 4. září 2019 výuka podle platného rozvrhu.
(rozvrh vyučovacích hodin bude dostupný na portal.dmsoftware.cz)