Naše škola aktivně zařazuje do vzdělávání žáků prvky programu Začít spolu. V roce 2021 škola navázala spolupráci se společností Step by Step a od září 2021 pracuje pod supervizí lektory programu Začít spolu Mgr. Jany Sadilové.
Impuls pro program Začít spolu vzešel ze strany rodičovské veřejnosti. ZŠ Jeseniova nerealizuje program Začít spolu v podobě,  že by ho automaticky celý převzala, ale vybírá si prvky metod a forem vzdělávání, které vyhovují konkrétní třídě a korespondují se zaměřením pedagoga.

V současné době připravujeme setkání pedagogických pracovníků  s rodiči a metodičkou programu Začít spolu Mgr. Janou Sadilovou.