AKTUÁLNÍ INFORMACE VE ŠKOLNÍM ROCE 2018/2019 

TERMÍNY KONÁNÍ JEDNOTNÉ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY VE ŠKOLNÍM ROCE 2018/2019: naleznete zde:

http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/terminy-konani-jednotne-prijimaci-zkousky-ve-skolnim-roce?source=rss

_____________________________________________________________________________

 

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY VE ŠKOL.ROCE (základní informace)  2018/2019
CO DĚLAT V PŘÍPADĚ NEPŘIJETÍ
VZOR ODVOLÁNÍ PROTI NEPŘIJETÍ NA SŠ
ŽÁCI SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI/ INDIVIDUÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN/ INTEGRACE DO BĚŽNÝCH TŘÍD

Výchovný poradce a statutární zástupce školy:
Mgr. Martin Tauber, e-mail:

zastupce2@zsjeseniova.cz

tauber@zsjeseniova.cz

vychovnyporadce@zsjeseniova.cz

tel. 222 103 414

Konzultační hodiny ( po předchozí dohodě) : pondělí 15,00 – 16,00