Informační systém portal.dmsoftware.cz je propojen se systémem strava.cz.
Po přihlášení na portal.dmsoftware.cz se můžete přímo přepnout na výběr a objednávky obědů.
dmastrava
V nabídce Ostatní moduly vyberte Stravovací systém.
Pro funkčnost je nutné mít povolena vyskakovací okna.

V případě nefunkčnosti kontaktujte vedoucí školní jídelny Jaroslavu Halmanovou (halmanova@zsjeseniova.cz)