Stravné říjen 2019
20 dní
1. až 4. třída 520,- Kč
5. až 8. třída 560,- Kč
9. třída 600,- Kč
Při platbě uvádějte správný variabilní symbol. (Děti ho mají napsaný v žákovské knížce nebo žákovském záznamníku)