„Školní přístav“ najdete v přízemí, místnost č.24.

Provoz zajišťuje Jana Hronová (hronova@zsjeseniova.cz).

Je otevřen od pondělí do čtvrtka od 11:45-16:00 hod. (18.9. 2017 – 28.4.2018).

Je bezplatný.

 

Měsíc: Únor
Hlavní cíle: Neřešme své problémy osočováním druhých, aneb co nám říká přísloví „Zameťme si před vlastním prahem“.

1. týden:

1. 2.

Dokončování výrobků z vlny, vědomostní hry, hudba – tanec, ping – pong, Twister

2. týden

12. 2. – 15. 2.

Svátek sv. Valentýna – výroba přání, výzdoba Přístavu, film, stolní hry – dáma, film, líný tenis, vybíjená, čtení na pokračování, školní knihovna – vytváření seznamu knih v PC

3. týden

19. 2. -22. 2.

Příprava na maškarní – výroba masek, společenské a vědomostní hry, hudba – tanec, košíková, čtení na pokračování, vytváření seznamu knih
v PC

4. týden

26. 2. -28. 2.

Maškarní v Přístavu – dokončení výroby masek, příprava akce, vědomostní hry, ping – pong, badminton, strategické hry
 Poznámky: Společenské hry, knihy, časopisy, naučné programy a logické hry na počítači, kreativní tvoření, domácí úkoly, soutěže.

Žáci se každý den registrují podpisem v knize. Starší žáci (5.-9.r.) odchází sami a individuálně dle potřeby hlavním vchodem. Mladší žáci (1.-4.r.) mohou odcházet na základě písemné žádosti rodičů.

Odchod 13:30 a po 15:30 bočním vchodem u ŠD, 15:30 hlavním vchodem školy. Činnosti v klubu např.: estetická, společensko-vědní, přírodovědná, sportovní, akce pro 1.stupeň, pro ŠD a pro rodiče…..

Akce jsou plánovány s měsíčním předstihem a jsou zveřejňovány na nástěnce před učebnou a v prostorách ŠD. Pokud vaše dítě nedokáže respektovat pravidla slušného chování, pobyt v „přístavu“ mu nedoporučujeme a ani ho nebudeme akceptovat.

Školní přístav není místem pro časté používání mobilních telefonů a jiných technických zařízení. Počítače, které jsou zde k dispozici slouží jako prostředek k usnadnění výuky a dalšího vzdělávání. Zmiňovanou techniku je možno používat dle programu  a ve vymezeném čase.

Děkujeme za pochopení.