„Školní přístav“ najdete v přízemí, místnost č.24.

Provoz zajišťuje Jana Hronová (hronova@zsjeseniova.cz). Zahajujeme 24.9.2018.  Je bezplatný.     Pondělí – čtvrtek 11:45-16:00 hod.

AKTUÁLNĚ

Dne 19. 11. 2018 je školní přístav uzavřen z provozních důvodů.

Od  12. 11. 2018 do odvolání bude z provozních důvodů školní přístav otevřen v níže uvedených časech.  Probíhá  zde v dopoledních hodinách výuka matematiky tříd, kde vyučuje J.Dvořák.

pondělí 13:30-16:00, úterý 12:00-16:00, středa 13:30-16:00, čtvrtek 12,35-16,00.  Děkujeme za pochopení. 

 

Žáci se každý den registrují podpisem v knize. Starší žáci (5.-9.r.) odchází sami a individuálně dle potřeby hlavním vchodem. Mladší žáci (1.-4.r.) mohou odcházet na základě písemné žádosti rodičů.

Odchod 13:30 a po 15:30 bočním vchodem u ŠD, 15:30 hlavním vchodem školy. Činnosti v školním přístavu např.: estetická, společensko-vědní, přírodovědná, sportovní, akce pro 1.stupeň,
pro ŠD a pro rodiče…..

Akce jsou plánovány s měsíčním předstihem a jsou zveřejňovány na nástěnce před učebnou a v prostorách ŠD. Pokud vaše dítě nedokáže respektovat pravidla slušného chování, pobyt
v „přístavu“ mu nedoporučujeme a ani ho nebudeme akceptovat.

Školní přístav není místem pro časté používání mobilních telefonů a jiných technických zařízení. Počítače, které jsou zde k dispozici, slouží jako prostředek k usnadnění výuky a dalšího vzdělávání. Zmiňovanou techniku je možno používat dle programu  a ve vymezeném čase.

Děkujeme za pochopení.