„Školní přístav“ najdete v přízemí, místnost č.24.

Provoz zajišťuje Jana Hronová (hronova@zsjeseniova.cz).

Je otevřen od pondělí do čtvrtka od 11:45-16:00 hod. (18.9. 2017 – 28.4.2018).

Je bezplatný.

Každý pátek bude od 24.11. – 22.12. 2017 bude v přístavu oddělení I. Kramlové pracovat pod vedením J. Hronové. 

Prosinec 

Hlavní cíle:  Vedeme žáky k respektování a dodržování pravidel pro práci v týmu a ovládání negativních citových reakcí.

1. týden:

4.12.-7.12.

 Příprava  výrobků na Jarmark, výzdoba školy

2. týden:

11.12.-14.12.

 Dne 12.12. – 13.12. z důvodu příprav a konání Jarmarku je přístav mimo provoz.

Vánoční aktivity.

3. týden

18.12.-21.12.

 
 

 

 

Společenské hry, knihy, časopisy, naučné programy na počítači, kreativní tvoření, domácí úkoly, soutěže.

Žáci se každý den registrují podpisem v knize. Starší žáci (5.-9.r.) odchází sami a individuálně dle potřeby hlavním vchodem. Mladší žáci (1.-4.r.) mohou odcházet na základě písemné žádosti rodičů.

Odchod 13:30 a po 15:30 bočním vchodem u ŠD, 15:30 hlavním vchodem školy. Činnosti v klubu např.: estetická, společensko-vědní, přírodovědná, sportovní, akce pro 1.stupeň, pro ŠD a pro rodiče…..

Akce jsou plánovány s měsíčním předstihem a jsou zveřejňovány na nástěnce před učebnou a v prostorách ŠD. Pokud vaše dítě nedokáže respektovat pravidla slušného chování, pobyt v „přístavu“ mu nedoporučujeme a ani ho nebudeme akceptovat.

Školní přístav není místem pro časté používání mobilních telefonů a jiných technických zařízení. Počítače, které jsou zde k dispozici slouží jako prostředek k usnadnění výuky a dalšího vzdělávání. Zmiňovanou techniku je možno používat dle programu  a ve vymezeném čase.

Děkujeme za pochopení.