„Školní přístav“ najdete v přízemí, místnost č.24.

Provoz zajišťuje Jana Hronová (hronova@zsjeseniova.cz). Zahajujeme 24.9.2018.  Je bezplatný.     Pondělí – čtvrtek 11:45-16:00 hod.

AKTUÁLNĚ

Z důvodu nepřítomnosti J.Hronové je  od 21.1.-25.1. 2019  je školní přístav mimo provoz.   Děkujeme za pochopení. 

Žáci se každý den registrují podpisem v knize. Starší žáci (5.-9.r.) odchází sami a individuálně dle potřeby hlavním vchodem. Mladší žáci (1.-4.r.) mohou odcházet na základě písemné žádosti rodičů.

Odchod 13:30 a po 15:30 bočním vchodem u ŠD, 15:30 hlavním vchodem školy. Činnosti v školním přístavu např.: estetická, společensko-vědní, přírodovědná, sportovní, akce pro 1.stupeň,
pro ŠD a pro rodiče…..

Akce jsou plánovány s měsíčním předstihem a jsou zveřejňovány na nástěnce před učebnou a v prostorách ŠD. Pokud vaše dítě nedokáže respektovat pravidla slušného chování, pobyt
v „přístavu“ mu nedoporučujeme a ani ho nebudeme akceptovat.

Školní přístav není místem pro časté používání mobilních telefonů a jiných technických zařízení. Počítače, které jsou zde k dispozici, slouží jako prostředek k usnadnění výuky a dalšího vzdělávání. Zmiňovanou techniku je možno používat dle programu  a ve vymezeném čase.

Děkujeme za pochopení.