„Školní přístav“ najdete v přízemí, místnost č.24.

Provoz zajišťuje Jana Hronová (hronova@zsjeseniova.cz).

Je otevřen od pondělí do čtvrtka od 11:45-16:00 hod. (18.9. 2017 – 28.4.2018).

Je bezplatný.

 Dne 20.9. a  v týdnu 2.10. – 5.10. 2017 (Edison) je přístav  z provozních důvodů mimo provoz. 

Dne 23.10. provoz pouze od 11:40 – 13:45 hod.

Říjen

 

Hlavní cíle: Umožňujeme žákům ve vhodných případech realizovat vlastní nápady a náměty a vyžadujeme od nich přijetí odpovědnosti za dodržování pravidel školního řádu

2. týden:

9. 10 – 12. 10.

Stolní hry, podzimní mozaika – výtvarné činnosti, pokračování tematické výzdoby „Přístavu“, vyprávění zážitků, stolní tenis

3. týden:

16. 10. – 19. 10.

Stolní hry, výukové programy na PC, podzimní výzdoba, „Návštěva u nás“ keramika – vyprávění a ukázka prací z keramické dílny

4. týden

23. 10. – 26. 10.

Výroba strašáka (textil, šití, lepení), školní knihovna – práce s knihami
na PC (program pro knihovnu), stolní hry – dáma, líný tenis

5. týden

30. 10. -31. 10.

Zvyky a tradice  – Halloween – vydlabávání dýní, lovení jablek, výzdoba, tematická četba, vyprávění zážitků
 

 

 

Společenské hry, knihy, časopisy, naučné programy na počítači, kreativní tvoření, domácí úkoly, soutěže.

Žáci se každý den registrují podpisem v knize. Starší žáci (5.-9.r.) odchází sami a individuálně dle potřeby hlavním vchodem. Mladší žáci (1.-4.r.) mohou odcházet na základě písemné žádosti rodičů.

Odchod 13:30 a po 15:30 bočním vchodem u ŠD, 15:30 hlavním vchodem školy. Činnosti v klubu např.: estetická, společensko-vědní, přírodovědná, sportovní, akce pro 1.stupeň, pro ŠD a pro rodiče…..

Akce jsou plánovány s měsíčním předstihem a jsou zveřejňovány na nástěnce před učebnou a v prostorách ŠD. Pokud vaše dítě nedokáže respektovat pravidla slušného chování, pobyt v „přístavu“ mu nedoporučujeme a ani ho nebudeme akceptovat.

Školní přístav není místem pro používání mobilních telefonů a jiných technických zařízení. Počítače, které jsou zde k dispozici slouží jako prostředek k usnadnění výuky a dalšího vzdělávání.

Děkujeme za pochopení.