Logo Školního klubunajdete v přízemí, místnost č.24.

Provoz klubu zajišťuje Jarmila Bláhová (blahova@zsjeseniova.cz).

Je otevřen od pondělí do čtvrtka od 11:45-16:00 hod. (říjen – duben). Je bezplatný.

Provoz klubu končí 27.4.2017.

Žáci se každý den registrují podpisem v knize. Starší žáci (5.-9.r.) odchází sami a individuálně dle potřeby hlavním vchodem. Mladší žáci (1.-4.r.) mohou odcházet na základě písemné žádosti rodičů.

Odchod 13:30 a po 15:30 bočním vchodem u ŠD, 15:30 hlavním vchodem školy. Činnosti v klubu např.: estetická, společensko-vědní, přírodovědná, sportovní, akce pro 1.stupeň, pro ŠD a pro rodiče…..

Akce jsou plánovány s měsíčním předstihem a jsou zveřejňovány na nástěnce před klubem a v prostorách ŠD. Pokud vaše dítě nedokáže respektovat pravidla slušného chování, pobyt v klubu mu nedoporučujeme a ani ho nebudeme akceptovat.

Školní klub není místem pro používání mobilních telefonů a jiných technických zařízení. Počítače, které jsou zde k dispozici slouží jako prostředek k usnadnění výuky a dalšího vzdělávání.

Děkujeme za pochopení.

Dne 27.4. provoz klubu pouze do 13:00 hod.
Od 13:00 – 17:00  návštěva Technického muzea. 

  Dne 6.4. proběhlo od 15:30 Velikonoční tvoření. 

 Dne 22.3. proběhlo od 15:30 kreativní tvoření – Malování na trička. 

Malované tričko, 122

Dne 23.2. proběhly od 13:00-15:00 Karnevalové  hrátky.