Informace ze školní jídelny

Výše stravného od září 2017
1. – 4. tř. 22,- Kč
5. – 8. tř. 24,- Kč
9. tř. 26,- Kč

Rodičům prvňáčků doporučujeme stravné /+čip/ na měsíc září zaplatit hotově v kanceláři školní jídelny 30.8. – 1.9.2017 9.00 – 12.00 hod a 4.9. od 7.45 – 16.45 hod.
Noví žáci si mohou obědy vyřídit také již od 30.8.2017 v kanceláři škol.jídelny + zakoupení čipu 120,- Kč /čip by měl vydržet do 9.třídy, při ztrátě je nutné zakoupit nový/
Děti, které půjdou na oběd 4. a 5. září, se přihlásí u třídních učitelů /ještě bez čipů /, od 6.9. na oběd již s čipem. První tři dny se bude vařit jednotné jídlo, ale objednávání stravy můžete od 29.8. přes internet a od 4.9. pomocí terminálu před jídelnou.

Výdej obědů:
4.9. do 10.30 hodin
5.9. I.stupeň v 9.40
II.stupeň v 10.45 – 12.30 hodin
od 6.9. bude probíhat výdej obědů dle rozvrhu

Jaroslava Halmanová, vedoucí školní jídelny