logo

 

Základní informace

 

Školní družina je určena pro žáky 1.- 4. ročníku. Družina má sedm oddělení a je v ní v letošním školním roce zapsáno 180 žáků. Ostatním žákům nabízíme možnost návštěvy školního přístavu. ŠD se jako součást  školy zapojuje do dění školy a podílí se na mnoha akcích, programech a projektech. Každé úterý (září-červen) probíhají akce s názvem ZOD (zábavné odpoledne družiny).

Vedoucí školní družiny :
Eva Mrázková,  tel. 774 041 480, mrazkova@zsjeseniova.cz.

Pracovnice školní družiny:  Eva Mrázková, Miroslava Jozová, Ilona Kramlová, Eva Reisová, Tereza Šimáková, Markéta Rubková, Elen Šimáková

Kontakt na vychovatelky ŠD: jozova@zsjeseniova.cz, kramlova@zsjeseniova.cz, mrazkova@zsjeseniova.cz, rubkova@zsjeseniova.cz, simakova@zsjeseniova.cz, simakovat@zsjeseniova.cz, reisova@zsjeseniova.cz

Pracovnice školního přístavu: Jana Hronová, hronova@zsjeseniova.cz. Především pro žáky II. stupně je otevřen Školní přístav mezi dopoledním a odpoledním vyučováním. (Od 18.9. do dubna) PO-ČT od 11:45 – 16:00 hod. Další info. v hlavní menu nabídce školy.

Rozdělení žáků do oddělení školní družiny:
Oddělení Jméno vychovatelky Složení oddělení Učebna
1.oddělení DiS. Markéta Rubková   1.A  ŠD přízemí
2.oddělení Eva Reisová  1.B  1.B
3.oddělení Tereza Šimáková  2.A  4.C
4.oddělení Mrázková Eva  2.B  ŠD přízemí
5. oddělení Šimáková Elen  3.A + 4.A 4.B
6.oddělení Miroslava Jozová  3.B + 4.C  5.B
7.oddělení Ilona Kramlová  3.C + 4.B  5.C
Úhrada za školní družinu
 • měsíčně 200,- Kč (úhrada vždy do 15.dne v měsíci), pouze ranní ŠD 100,- Kč měsíčně.
 • možnost platby ve dvou splátkách 1000,-Kč (I. pololetí šk. roku) + 1000,-Kč (II. pololetí šk. roku)
 • číslo účtu 2000792369/0800, na který se úhrada posílá
 • variabilní symbol obdrží žáci u svých třídních učitelů
Řád školní družiny
 • Školní družina je určena pro žáky 1.- 4. ročníku, na žádost rodičů a pokud to kapacita družiny dovolí, mohou být zařazeni i žáci 5.ročníku.
 • Do ŠD je žák přijímán na základě vyplněné přihlášky od rodičů a zaplaceného poplatku (vždy do 15. v měsíci).
 • Provozní doba ŠD: ranní provoz od 6,30 do 7,45 hodin, příchod žáků nejpozději v 7,35 hod. Odchody žáků ze ŠD: po obědě vestibulem školy, 13,30-13.50 postranním vchodem ŠD, 15,30-15.45 vestibulem školy, od 15.50 postranním vchodem školní družiny, kde jsou všichni zbývající žáci soustředěni, koncová družina je do 17,30 hod.
 • Oddělení se naplňují do počtu 25 žáků denně přítomných. Do jednoho oddělení lze zapsat maximálně 30 pravidelně docházejících žáků.
 • V zápisním lístku rodiče vyplňují odchody žáka a způsob odchodů.
 • Notýsek ŠD, který žáci obdrží na začátku školního roku, slouží ke komunikaci mezi rodiči a vychovatelkami.
 • Změny v odchodech žáka musí rodiče písemně sdělit vychovatelce v notýsku školní družiny.
 • Mimořádný samostatný odchod žáka musí být uveden v žádosti o uvolnění, která je dostupná v dokumentech školní družiny. Na telefonické žádosti a SMS nebude brán zřetel !
 • Odhlášení žáka je možné pouze písemně, a to odhláškou dostupnou v dokumentech školní družiny.
 • Náplň práce ŠD obsahuje činnosti odpočinkové, zájmové a rekreační, pobyt venku a další aktivity. Vypracovávání domácích úkolů je možné pouze se souhlasem rodičů od 15.30 a od 2. ročníků.
 • Týdenní plány jednotlivých oddělení se zveřejňují na nástěnkách v chodbě ŠD, mají motivační charakter pro děti a informativní pro rodiče.
 • Zodpovědnost za žáka v době provozu ŠD mají vychovatelky ŠD. Vychovatelka ranní družiny vede docházkový sešit, kam denně zapisuje čas příchodu jednotlivých dětí do ŠD. Po ukončení ranní družiny vychovatelka odvádí v 7:40 hod. všechny děti do šatny, odkud v 7:45 děti odchází do tříd. Po vyučování přebírá vychovatelka děti od třídní učitelky/vyučující, odvádí je na oběd, kde má po celou dobu oběda nad dětmi dozor. V případě, že dítě navštěvuje ŠD a odchází po vyučování nebo po obědě, musí se dítě dostavit se zápisníkem do ŠD, kde ho předloží vychovatelce ŠD. Vychovatelka zkontroluje odchody žáků a zaznamenává je do docházkového listu. Při odchodu na kroužky si přebírá děti vedoucí jednotlivých kroužků. Odchody po obědě, v 13.30, 15.30 a po 15.50 hodině řídí vychovatelka a předává děti přímo rodičům.
 • Vychovatelky dbají při pobytu dětí v ŠD na dodržování pitného režimu a hygieny.
 • Do ŠD mohou být dočasně umístěny děti, které do ní nechodí (závažný důvod, dělené hodiny, čekání na kroužek, to vše v případě, pokud to dovolí kapacita oddělení).
 • Na žáky ŠD se vztahuje vnitřní režim školy. Při jeho soustavném porušování může být dítě ze ŠD vyloučeno.
Kritéria pro přijetí žáků do školní družiny 2018/2019
 1. Přijetí do školní družiny (ŠD) není nárokové a rozhoduje o něm vedení školy.
 2. Žáci jsou do ŠD přijímáni do naplnění kapacity (180 žáků) na základě vyplněné přihlášky a zápisního lístku, které lze na počátku školního roku ještě upravit/doplnit. Tyto dokumenty odevzdejte nejpozději do 25.6.2018ZŠ Jeseniova si je vědoma dodržování zásad souvisejících s obecně platným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR). Uvedené osobní údaje na zápisním lístku a přihlášce do ŠD budou zpracovány ZŠ Jeseniova, Praha 3 jako správcem osobních údajů v souladu s článkem 13 GDPR.
 3. Na později podané přihlášky bude brán zřetel pouze při nenaplnění kapacity školní družiny.
 4. Přednostně budou přijímáni žáci 1.- 4. ročníku.
 5. Pokud nebude naplněna kapacita školní družiny, budou přijímáni i žáci 5. ročníku. Pro žáky 5. ročníku nabízíme dále školní přístav.
 6. V případě, že počet přihlášek bude vyšší, než počet volných míst, o přijetí do školní družiny rozhodne losování.
 7. Do školní družiny nemusí být přijat žák, jehož zákonní zástupci řádně a včas neplatili v minulých letech poplatky ŠD, případně žák, který závažným způsobem porušil řád školní družiny.

 

Dokumenty školní družiny ke stažení:
Přihláška do školní družiny
Zápisní lístek ŠD 18-19
Žádost-o-uvolnění-ze-ŠD
Odhláška-ze-ŠD-od-2018

 

 

Akce školní družiny 2018/2019

CO NÁS ČEKÁ ?

19.3.2019 Preventivní program – Zdravověda (13.45 – 15.30)

19.3.2019 Beach volejbal Vítkov (13.30 – 15.30)

27.3.2019 Plavání Jarov (13.30 – 15.30)

 11.4.2019 Velikonoční jarmark (15.00 – 17.15)

16.4.2019 Čechova stodola u Příbramě – velikonoční program a dílničky (12.30 – 17.30)

21.6.2019 Legoland Německo  (4.15 – 23.00)

CO JIŽ PROBĚHLO:

25.9.2018 Toboga Fantasy Zličín 

21.9.2018 Bubnování SUSHA 

9.10.2018 , 23.10.2018 Návštěva  areálu SPORT VÍTKOV – Beach volejbal. V případě zájmu o kroužek najdete informace  na www.sportvitkov.cz, e-mail:ondra.michalek-beach.cz, tel: 605218056

5.10.2018 Kino Aero – Hotel Transylvánie 3  

5.10.2018 Solná jeskyně  – každý pátek

12.10.2018 Canisterapie s Fidorkou a Borůvkou – myslivecký program na Židovských pecích 

15.10 – 16.10.2018 Drakiáda na pecích 

23.10.2018 Čokoládovna a svíčkárna Šestajovice

8.11.2018 Preventivní program Zoubky 

13.11.2018 Divadlo VOZOVNA ŽIŽKOV – MALÁ MOŘSKÁ VÍLA 

20.11.2018 Výlet na Karlštejn s výstavou betlémů a vánočními dílničkami 

26.11.2018 Návštěva Domova seniorů Třebešín

27.11.2018 Krokodýlí ZOO Praha 7 – výukový program a krmení zvířat  

5.12.2018 Mikuláš na Vítkově – soutěže, hry, beach volejbal  

7.12., 14.12., 21.12.2018 Bruslení pod Žižkovskou věží 

8.12.2018 (sobota) – Adventní trhy Drážďany + průvod štol 

14.12.2018 Kino Aero – představení Čertí brko 

18.12.2018 Skanzen Přerov nad Labem – vánoční program a exkurze

22.1.2019 Toboga Fantasy Zličín

25.1.2019 Bruslení Karlínská kasárna

26.2.2019 Trilopark – výstava Nelítostný pravěk a dinosauří dílny 

22.2.2019 Bruslení pod Žižkovskou věží 

26.2.2019 Beach volejbal Vítkov 

 26.2.2019 Trilopark – výstava Nelítostný pravěk a dinosauří dílny 

1.3.2019 Solná jeskyně 

5.3.2019 Beach volejbal Vítkov

12.3.2019 Mýdlárna Boemi s kreativní exkurzí 

13.3.2019 Kino Aero – představení Raubíř Ralf 2