logo

 

Základní informace

Provoz školní družiny je o hlavních prázdninách 29.6.2019 – 1.9.2019 přerušen.

 

Školní družina je určena pro žáky 1.- 4. ročníku. Družina má sedm oddělení a je v ní v letošním školním roce zapsáno 180 žáků. Ostatním žákům nabízíme možnost návštěvy školního přístavu. ŠD se jako součást  školy zapojuje do dění školy a podílí se na mnoha akcích, programech a projektech. Každé úterý (září-červen) probíhají akce s názvem ZOD (zábavné odpoledne družiny).

Vedoucí školní družiny :
Eva Mrázková,  tel. 774 041 480, mrazkova@zsjeseniova.cz.

Pracovnice školní družiny:  Eva Mrázková, Miroslava Jozová, Ilona Kramlová, Eva Reisová, Tereza Šimáková, Markéta Rubková, Elen Šimáková

Kontakt na vychovatelky ŠD: jozova@zsjeseniova.cz, kramlova@zsjeseniova.cz, mrazkova@zsjeseniova.cz, rubkova@zsjeseniova.cz, simakova@zsjeseniova.cz, simakovat@zsjeseniova.cz, reisova@zsjeseniova.cz

Pracovnice školního přístavu: Jana Hronová, hronova@zsjeseniova.cz. Především pro žáky II. stupně je otevřen Školní přístav mezi dopoledním a odpoledním vyučováním. (Od 18.9. do dubna) PO-ČT od 11:45 – 16:00 hod. Další info. v hlavní menu nabídce školy.

Rozdělení žáků do oddělení školní družiny:
Oddělení Jméno vychovatelky Složení oddělení Učebna
1.oddělení DiS. Markéta Rubková   1.A  ŠD přízemí
2.oddělení Eva Reisová  1.B  1.B
3.oddělení Tereza Šimáková-nepřítomna od 7.5.2019, děti budou rozděleny do jednotlivých oddělení ŠD. Seznam rozdělených dětí naleznete na nástěnce v chodbě ŠD.  2.A  4.C
4.oddělení Mrázková Eva   2.B  ŠD přízemí
5. oddělení Šimáková Elen – od 24.6.-28.6.2019 nepřítomna. Děti budou od 13.30 rozděleny do jednotlivých oddělení školní družiny. Seznam rozdělených dětí naleznete na nástěnce v chodbě ŠD. 3.A + 4.A 4.B
6.oddělení Miroslava Jozová  3.B + 4.C  5.B
7.oddělení Ilona Kramlová  3.C + 4.B  5.C
Úhrada za školní družinu
 • měsíčně 200,- Kč (úhrada vždy do 15.dne v měsíci), pouze ranní ŠD 100,- Kč měsíčně.
 • možnost platby ve dvou splátkách 1000,-Kč (I. pololetí šk. roku) + 1000,-Kč (II. pololetí šk. roku)
 • číslo účtu 2000792369/0800, na který se úhrada posílá
 • variabilní symbol obdrží žáci u svých třídních učitelů
Řád školní družiny
 • Školní družina je určena pro žáky 1.- 4. ročníku, na žádost rodičů a pokud to kapacita družiny dovolí, mohou být zařazeni i žáci 5.ročníku.
 • Do ŠD je žák přijímán na základě vyplněné přihlášky od rodičů a zaplaceného poplatku (vždy do 15. v měsíci).
 • Provozní doba ŠD: ranní provoz od 6,30 do 7,45 hodin, příchod žáků nejpozději v 7,35 hod. Odchody žáků ze ŠD: po obědě vestibulem školy, 13,30-13.50 postranním vchodem ŠD, 15,30-15.45 vestibulem školy, od 15.50 postranním vchodem školní družiny, kde jsou všichni zbývající žáci soustředěni, koncová družina je do 17,30 hod.
 • Oddělení se naplňují do počtu 25 žáků denně přítomných. Do jednoho oddělení lze zapsat maximálně 30 pravidelně docházejících žáků.
 • V zápisním lístku rodiče vyplňují odchody žáka a způsob odchodů.
 • Notýsek ŠD, který žáci obdrží na začátku školního roku, slouží ke komunikaci mezi rodiči a vychovatelkami.
 • Změny v odchodech žáka musí rodiče písemně sdělit vychovatelce v notýsku školní družiny.
 • Mimořádný samostatný odchod žáka musí být uveden v žádosti o uvolnění, která je dostupná v dokumentech školní družiny. Na telefonické žádosti a SMS nebude brán zřetel !
 • Odhlášení žáka je možné pouze písemně, a to odhláškou dostupnou v dokumentech školní družiny.
 • Náplň práce ŠD obsahuje činnosti odpočinkové, zájmové a rekreační, pobyt venku a další aktivity. Vypracovávání domácích úkolů je možné pouze se souhlasem rodičů od 15.30 a od 2. ročníků.
 • Týdenní plány jednotlivých oddělení se zveřejňují na nástěnkách v chodbě ŠD, mají motivační charakter pro děti a informativní pro rodiče.
 • Zodpovědnost za žáka v době provozu ŠD mají vychovatelky ŠD. Vychovatelka ranní družiny vede docházkový sešit, kam denně zapisuje čas příchodu jednotlivých dětí do ŠD. Po ukončení ranní družiny vychovatelka odvádí v 7:40 hod. všechny děti do šatny, odkud v 7:45 děti odchází do tříd. Po vyučování přebírá vychovatelka děti od třídní učitelky/vyučující, odvádí je na oběd, kde má po celou dobu oběda nad dětmi dozor. V případě, že dítě navštěvuje ŠD a odchází po vyučování nebo po obědě, musí se dítě dostavit se zápisníkem do ŠD, kde ho předloží vychovatelce ŠD. Vychovatelka zkontroluje odchody žáků a zaznamenává je do docházkového listu. Při odchodu na kroužky si přebírá děti vedoucí jednotlivých kroužků. Odchody po obědě, v 13.30, 15.30 a po 15.50 hodině řídí vychovatelka a předává děti přímo rodičům.
 • Vychovatelky dbají při pobytu dětí v ŠD na dodržování pitného režimu a hygieny.
 • Do ŠD mohou být dočasně umístěny děti, které do ní nechodí (závažný důvod, dělené hodiny, čekání na kroužek, to vše v případě, pokud to dovolí kapacita oddělení).
 • Na žáky ŠD se vztahuje vnitřní režim školy. Při jeho soustavném porušování může být dítě ze ŠD vyloučeno.
Kritéria pro přijetí žáků do školní družiny 2018/2019
 1. Přijetí do školní družiny (ŠD) není nárokové a rozhoduje o něm vedení školy.
 2. Žáci jsou do ŠD přijímáni do naplnění kapacity (180 žáků) na základě vyplněné přihlášky a zápisního lístku, které lze na počátku školního roku ještě upravit/doplnit. Tyto dokumenty odevzdejte nejpozději do 20.6.2019ZŠ Jeseniova si je vědoma dodržování zásad souvisejících s obecně platným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR). Uvedené osobní údaje na zápisním lístku a přihlášce do ŠD budou zpracovány ZŠ Jeseniova, Praha 3 jako správcem osobních údajů v souladu s článkem 13 GDPR.
 3. Na později podané přihlášky bude brán zřetel pouze při nenaplnění kapacity školní družiny.
 4. Přednostně budou přijímáni žáci 1.- 4. ročníku.
 5. Pokud nebude naplněna kapacita školní družiny, budou přijímáni i žáci 5. ročníku. Pro žáky 5. ročníku nabízíme dále školní přístav.
 6. V případě, že počet přihlášek bude vyšší, než počet volných míst, o přijetí do školní družiny rozhodne losování.
 7. Do školní družiny nemusí být přijat žák, jehož zákonní zástupci řádně a včas neplatili v minulých letech poplatky ŠD, případně žák, který závažným způsobem porušil řád školní družiny.

 

Dokumenty školní družiny ke stažení:
Přihláška do školní družiny
Zápisní lístek ŠD 19-20
Žádost-o-uvolnění-ze-ŠD
Odhláška-ze-ŠD-od-2018

 

 

Akce školní družiny 2018/2019

 

Akce 21.6.2019 Legoland Německo je z důvodu nenaplnění autobusu zrušena. Informace budou mít děti v notýsku ŠD.

 

CO JIŽ PROBĚHLO:

25.9.2018 Toboga Fantasy Zličín 

21.9.2018 Bubnování SUSHA 

9.10.2018 , 23.10.2018 Návštěva  areálu SPORT VÍTKOV – Beach volejbal. V případě zájmu o kroužek najdete informace  na www.sportvitkov.cz, e-mail:ondra.michalek-beach.cz, tel: 605218056

5.10.2018 Kino Aero – Hotel Transylvánie 3  

5.10.2018 Solná jeskyně  – každý pátek

12.10.2018 Canisterapie s Fidorkou a Borůvkou – myslivecký program na Židovských pecích 

15.10 – 16.10.2018 Drakiáda na pecích 

23.10.2018 Čokoládovna a svíčkárna Šestajovice

8.11.2018 Preventivní program Zoubky 

13.11.2018 Divadlo VOZOVNA ŽIŽKOV – MALÁ MOŘSKÁ VÍLA 

20.11.2018 Výlet na Karlštejn s výstavou betlémů a vánočními dílničkami 

26.11.2018 Návštěva Domova seniorů Třebešín

27.11.2018 Krokodýlí ZOO Praha 7 – výukový program a krmení zvířat  

5.12.2018 Mikuláš na Vítkově – soutěže, hry, beach volejbal  

7.12., 14.12., 21.12.2018 Bruslení pod Žižkovskou věží 

8.12.2018 (sobota) – Adventní trhy Drážďany + průvod štol 

14.12.2018 Kino Aero – představení Čertí brko 

18.12.2018 Skanzen Přerov nad Labem – vánoční program a exkurze

22.1.2019 Toboga Fantasy Zličín

25.1.2019 Bruslení Karlínská kasárna

26.2.2019 Trilopark – výstava Nelítostný pravěk a dinosauří dílny 

22.2.2019 Bruslení pod Žižkovskou věží 

26.2.2019 Beach volejbal Vítkov 

 26.2.2019 Trilopark – výstava Nelítostný pravěk a dinosauří dílny 

1.3.2019 Solná jeskyně 

5.3.2019 Beach volejbal Vítkov

12.3.2019 Mýdlárna Boemi s kreativní exkurzí 

13.3.2019 Kino Aero – představení Raubíř Ralf 2

19.3.2019 Preventivní program – Zdravověda 

19.3.2019 Beach volejbal Vítkov 

26.3.2019 Pingpongový turnaj 

27.3.2019 Plavání Jarov -závody

2.4.2019 Beach volejbal Vítkov

9.4.2019 Pingpongový turnaj

 10.4.2019 Divadlo ve školní družině – představení „O pejskovi a kočičce“ 

11.4.2019 Velikonoční jarmark 

16.4.2019 Toboga Fantasy  Zličín

17.4. 2019 Pohádka o Papíru

 14.5.2019 Čokoládovna Šestajovice (13.00-17.00)

24.5. 2019 Sport Vítkov – beach volejbal, solná jeskyně