Vážení rodiče, milí žáci,
školní časopis JES vychází i v době koronavirové.
3. číslo školní rok 2020/2021

Příspěvky do 4. čísla můžete zasílat Mgr. Marcele Šífové (sifova@zsjeseniova.cz)