Dne 6. ledna 2021 pořádáme od 8:00 hodin sběr papíru.