Vážení rodiče, milí žáci,
od 14.9.2020 jsou nařízeny na základě pokynu Hygienické stanice hlavního města Prahy roušky ve všech společných prostorách školy (chodby, šatny, vestibul, toalety, …)

14.9.skolarousky