Na 30. dubna a 7. května vyhlásilo vedení školy z organizačních a provozních důvodů tzv. ředitelské volno.
(S informací byli seznámeni rodiče na posledních třídních schůzkách.)