logolink-OP-PPR (2)


PŘIPRAVOVANÉ PROJEKTY

„Škola, rodina, komunita – učíme se společně“
Anotace projektu : Cílem projektu je podpořit rozvoj demokratické kultury na dvou zapojených školách-ZŠ T.G. Masaryka v Praze 7 a ZŠ Jeseniova v Praze 3. Konkrétně budou při realizovaných aktivitách podpořeni žáci a pedagogové při získávání a osvojování si kompetencí potřebných pro demokratickou kulturu, a to prostřednictvím vzdělávacích seminářů, které budou začleněny do výuky, a realizace komunitních aktivit, které budou zaměřeny na neformální vzdělávání. Projekt celkem podpoří alespoň 40 pedagogů a 324 žáků.
Žáci, rodiče a pedagogové naší školy se účastnili v období prosinec 2020 – leden 2021 dotazníkového šetření. S výstupy dotazníkové šetření se můžete seznámit zde.


PROJEKTY REALIZOVANÉ VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021
logolink-OP-PPR (2)

PROJEKT – Financovaný z OP PPR – Investice do odborných učeben a vnitřní konektivity školy
PROJEKT – Financovaný z OP PPR – Rozvoj inkluzivního prostředí ve škole a přispívání k začleňování žáků s OMJ


PROJEKT – SKILLS BUILDER – Rozvoj měkkých dovedností


KRESLENÉ KLIPY 2016/2017
DOBA MINULÁ, CO NÁS MINULA (Celoroční a celoškolní projekt 2015/2016)
KRESLENÉ KLIPY 2015/2016
TŘÍDNÍ TABLO (Projekt 9. ročníků)
PROJEKT VODA (šk.rok 2014/2015) (Výtvarná řada, projekt výtvarné výchovy 2014/2015)
EDISON (šk.rok 2013/2014)
SLUŠNOST NEJSOU ŽÁDNÉ ČÁRY (šk.rok 2013/2014)
BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY 
JAN JESSENIUS A JEHO DOBA
NOVÉ CESTY DRÁČKA RECYKLÁČKA (KATALOG)
RECYKLOVANÁ POHÁDKA

Ukázky Kreslených klipů z dřívějších let
Kreslené klipy 2016/2017
Kreslené klipy 2015/2016
Kreslené klipy 2014/2015
Kreslené klipy 2013/2014
Kreslené klipy 2012/2013